Mateřská škola Kunčičky

Třída Kapky

Třídní učitelky: Radmila Vojtková, Marta Blažková

Počet dětí ve třídě: 26, z toho 14 předškoláků včetně 3 OŠD a jednoho individuálního vzdělávání,12 dětí 2. ročníku MŠ, 13 chlapců, 13 děvčat

V letošním roce se ve třídě sešla zhruba polovina dětí 2. a 3. ročníku MŠ. Budeme se snažit dobře připravit předškoláky ve všech směrech pro vstup do školy, u nich i u mladších dětí se zaměříme zejména na dobré držení psacího a kreslícího náčiní, práci s nůžkami, orientaci v barvách, tvarech, vnímání mluveného a čteného textu, dodržování pravidel, předmatematické a předčtenářské dovednosti, uvolnění ruky při grafomotorických cvičeních, procvičování paměti, zpěv a pohybové dovednosti, rozvoj osobnosti a fantazie.

V rámci ŠVP se zapojíme do celostátního projektu „Se sokolem do života“, kde se děti učí vnímat pohyb jako přirozenost a součást jejich života a to díky kladné motivaci, při které je všemi aktivitami provází postavičky zvířátek. V jeho rámci děti plní nejrůznější pohybové aktivity, rozvíjí své poznání a čekají je i některé netradiční aktivity.

Všechny úkoly v projektu jsou rozděleny do pěti oblastí:
1)Přirozená cvičení
2) Obratnost
3) Dovednosti s míčem
4) Rozvíjení poznání
5) Netradiční činnosti

První tři z těchto pěti oblastí jsou věnovány pohybovým dovednostem, které mají za úkol rozvíjet u dětí základní pohyb jako takový. Díky těmto činnostem zjišťují, jak pracovat se svým tělem, jak koordinovat pohyby a zároveň zvyšují svoji tělesnou zdatnost.

Oblast, která se věnuje rozvíjení poznání, nabízí činnosti vhodné pro odpočinkové chvíle mezi cvičením či po něm.

Netradiční aktivity jsou vázány s ročními obdobími, děti tak poznávají, co se dá zažít v zimě nebo na podzim. Nadále budeme posilovat pohybovou a fyzickou zdatnost dětí i zařazováním tělovýchovných chvilek a pohybových her, častým pobytem na zahradě MŠ s herními prvky, ale i vycházkami do blízkého i vzdálenějšího okolí mateřské školy – např. zimní vycházka ke krmelci, procházka kolem přehrady Baška, pěší túra podél řeky Ostravice z F-M, …

Děti čeká řada kulturních představení putovních divadel přímo v MŠ, ale také návštěva kulturních či vzdělávacích akcí dle nabídky v průběhu roku v blízkém městě, návštěva loutkového divadla. To vše v závislosti vývoji epidemiologické situace s respektováním mimořádných nařízení a omezení.

Pro rozšíření obzoru a prohloubení znalostí z probíraných tematických celků zpestříme výuku o občasné sledování vhodných dětských vzdělávacích pořadů, dostupných na DVD nebo Internetu. Obdobně videotechniku používáme jako předlohu pro cvičení , tančení a zpívání s hudbou podle videoukázek (M. Růžičková, D. Patrasová, Smejko a Tanculienka, Čiperkové apod.), odkud budeme čerpat i inspiraci pro vystoupení pro rodiče. Krátké pohádky sledujeme jen výjimečně v omezeném časovém úseku v případě náhradní činnosti při nepříznivém počasí.

Zařadíme čtení příběhů na pokračování a poslech zejména klasických pohádek v době poledního odpočinku dětí, čímž budeme trénovat soustředění a pozornost dětí a porozumění čtenému textu (tzv. předčtenářské dovednosti).

Charakteristika ve formátu PDF.