Základní škola Baška

Pomáháme školám k úspěchu

ZŠ a MŠ Baška se stala součástí projektu Pomáháme školám k úspěchu, který pracuje s následující vizí

KAŽDÝ ŽÁK SE UČÍ NAPLNO A S RADOSTÍ, SVÉ UČENÍ SI ŘÍDÍ

KAŽDÝ ŽÁK S POTĚŠENÍM I KRITICKY UŽÍVÁ TEXTY RŮZNÉHO DRUHU

V ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH PANUJE KULTURA PŘÍZNIVÁ PRO UČENÍ KAŽDÉHO, DĚTÍ I DOSPĚLÝCH

 

Zapojené školy vytipují pedagogy, kteří se po tři roky trvání projektu společně setkávají, sdílejí náměty, nápady a inspirace vedoucí k inovativnímu způsobu učení u žáka. V rámci každé projektové školy jsou utvořeny týmy, které propracovávají metodiku rozvoje a podpory čtenářství a pisatelství u žáků.

Vedle finančně nevyčíslitelné metodické a expertní podpory získává každá projektová škola finanční prostředky, které jsou škole zasílány formou darovací smlouvy. Z této darovací smlouvy je hrazen nákup knih a podpora garantů kolegiální spolupráce projektové školy.

Největším přínosem pro každou projektovou školu je existence mentora a pedagogického konzultanta. V naší škole tuto funkci zastává Mgr. Monika Chrobáková, která je pedagogům oporou nejen v oblasti čtenářství a pisatelství, ale také v dalších oblastech jako jsou osobnostně-sociální výchova, environmentální výchova, získávání financí z dotačních projektů, metody kritického myšlení a kritického psaní apod.