Mateřská škola Kunčičky

Režim dne

ORGANIZACE DNE V MŠ V KUNČIČKÁCH U BAŠKY

školní rok 2019-2020
(doba se přizpůsobuje potřebám dětí, školy…)

6.15 – 8.30scházení dětí, uzamčení budovy - volné hry dětí, individuální činnosti s dětmi
8.30 – 8.40pohybové aktivity
8.40 – 9.00hygiena, svačina
9.00 – 9.30činnosti řízené pedagogem
9.30 – 11.30pobyt venku
11.40 – 12.10oběd
12.10 – 12.15rozcházení dětí, hygiena, příprava k odpočinku
12.15 – 14.15odpočinek, klidové činnosti
14.15 – 14.45hygiena, svačina
14.45 – 16.45volné hry a individuální činnosti s dětmi

PROVOZ TŘÍD:
SLUNÍČKO 6.15– 16.45 hodin – 23 dětí
KAPKY 6.15– 16.45 hodin – 27 dětí