Základní škola Baška

Žákovský parlament

Co je žákovský parlament?

Žákovský parlament je skupina volených žáků jedné školy (v Bašce má každá třída zastoupení dvou žáků). Od spolužáků ve třídách i učitelů sbírají informace o tom, co by mohli ve škole zlepšit. Na pravidelných schůzkách parlamentu (1x měsíčně) řeší, jakým způsobem těmto nápadům vyjít vstříc. Spolužáky ve třídách pravidelně informují o své činnosti.

Žákovský parlament

  • zvyšuje zájem žáků o školní společenství
  • vede děti k odpovědnému přístupu
  • dává dětem možnost zažít, že mohou svět kolem sebe pozitivně proměňovat

Čím se parlament zabývá?

  • návrhy změn prostředí školy a jejího okolí (vymalování chodby, pořízení šatních skříněk…),
  • zlepšením atmosféru ve škole (soutěže, pořádání akcí…),
  • rozvojem vzdělání žáků (besedy se zajímavými lidmi, exkurze, pořádání výstav),
  • podporou charity (nákup kompenzačních pomůcek pro spolužáka, psí útulek, spolupráce s dětskými domovy).