Jídelna

Důležité informace

Informace strávníkům

Jídelní lístek je k nahlédnutí na webových stránkách školy a zároveň je vyvěšen ve školní jídelně a ve vstupních prostorách všech oddělení mateřských škol.

Dítě/žák má nárok na stravu vždy v první den nemoci dítěte. Rodič  –  zákonný zástupce –  je povinen na další dny stravu odhlásit. V případě nepřítomnosti druhý a další den žáka ve škole nebo dítěte ve školce bude k ceně stravného účtován doplatek za věcnou režii, provozní a mzdové náklady.

Jídlo vydané do jídlonosiče spotřebujte nejpozději do 15:00 hodin téhož dne.