Mateřská škola Baška

Dokumenty

Školní vzdělávací program Barevný svět v nás a okolo násk nahlédnutí u vedoucí učitelky MŠ
Provozní řádk nahlédnutí u vedoucí učitelky MŠ
Školní řád MŠ účinný od 1. 9. 2020ke stažení ZDE
Pokyn ředitelky ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2020/2021ke stažení ZDE
Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ pro školní rok 2020/2021ke stažení ZDE