Základní škola Baška

Poznáváme krajinu našeho života

Dotace získaná prostřednictvím SFŽP je primárně určena na ekologický výukový program, které se zúčastní všichni žáci II. stupně ZŠ. Tato akce bude probíhat v dubnu rok 2021 a jejím cílem je nabídnout žákům možnosti zkoumat, bádat a seznámit se prostřednictvím vlastních prožitků s prostředím Rychlebských hor. Žáci se budou zabýval alternativními zdroji energie, vyhodnocovat klady a zápory u větrných, solárních a tepelných elektráren. Budou přemýšlet nad svými hypotézami a pozorováním, které budou dávat do souvislosti s životem krajiny tak, aby byly naplněny badatelsky orientované principy učení venku v přírodě.

 

Získaná částka: 210.000 Kč