Základní škola Baška

Odklad školní docházky

Vážení rodiče,

pokud jste se rozhodli žádat pro své dítě odklad školní docházky, zaregistrujte se také do on-line systému (odkaz ZDE). Systém Vám vygeneruje termín a čas, kdy se prosím dostavte do školy a s sebou přineste vyplněný formulář Žádosti o odklad školní docházky. Žádáte-li od odklad školní docházky je nutné doručit také vyjádření školského poradenského pracoviště (Pedagogicko-psychologické poradny F-M) a souhlasné stanovisko odborného (resp. dětského) lékaře nebo klinického psychologa.

Vaše dotazy týkající se školní zralosti směřujte e-mailem (kolcarova@skolabaska.cz) na Mgr. Janu Kolčářovou – školní speciální pedagožku.