Základní škola Baška

Odklad školní docházky

Vážení rodiče,

pokud jste se rozhodli žádat pro své dítě odklad školní docházky, pak prosím doručte (nejpozději do 20. 4. 2023) vyplněný formulář Žádosti o odklad školní docházky  (formulář žádosti ke stažení ZDE) včetně vyjádření školského poradenského pracoviště (Pedagogicko-psychologické poradny F-M) a souhlasné stanovisko odborného (resp. dětského) lékaře nebo klinického psychologa.

Vaše dotazy týkající se školní zralosti směřujte e-mailem (kolcarova@skolabaska.cz) na Mgr. Janu Kolčářovou – školní speciální pedagožku.

V případě nejasností mne neváhejte kontaktovat.

Mgr. Renáta Válková, ředitelka