Základní škola Baška

Naši sponzoři a partneři

Děkujeme všem našim sponzorům, dárcům a spolupracujícím organizacím za jejich pomoc a podporu.

 

Děkujeme Spolku klubu rodičů ZŠ a MŠ Baška za velkorysý dar NOVOU KERAMICKOU PEC, kterou naše škola už potřebovala, a kterou se nám nedařilo z provozního příspěvku zakoupit. Dále děkujeme za možnost doplnit náš hudební fond o DVĚ PŘENOSNÁ DIGITÁLNÍ PIANA.

Také děkujeme za kvalitní spolupráci s členy spolku.

Děkujeme společnosti ARCIMPEX s. r. o. a jmenovitě panu Ing. Tomáši Slamjákovi za poskytnutí finančního daru v hodnotě 50 000 Kč.

Děkujeme paní MUDr. Žídkové, že každoročně věnuje škole finanční dar.

Děkujeme společnosti AMC Gastronom a jmenovitě panu Miloši Andrlemu za dlouholetou finanční a hmotnou podporu škole.

Děkujeme Moravskoslezskému kraji za nabídky dotačních titulů, které aktivně využíváme a za výbornou spolupráci.

Děkujeme Mense ČR a jmenovitě panu Tomáši Blumensteinovi za aktivní spolupráci s naší školou.