Mateřská škola Kunčičky

Dokumenty

ŠVP

Školní vzdělávací program s názvem SPOLEČNĚ, PŘESTO KAŽDÝ SVOU CESTOU … včetně dodatků

Dodatek ŠVP pro školní rok 2017/2018 s názvem Komu patří svět? (ke stažení ZDE) Vám ráda na požádání zapůjčí vedoucí učitelka paní Bc. Lenka Opělová Ječmínková

 

Školní řád ke stažení ZDE

Provozní řád k nahlédnutí na požádání u vedoucí učitelky

Kritéria pro přijímání dítěte do MŠ pro školní rok 2022/2023 ke stažení ZDE

Pokyn ředitelky školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2021/2022 ke stažení ZDE

Dodatek č. 1 – stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v době hlavních prázdnin 2021/2022 ke stažení ZDE.