Mateřská škola Kunčičky

Dokumenty

ŠVP

Školní vzdělávací program s názvem Pojď mezi nás, budeme společně poznávat …  si můžete zapůjčit k nahlédnutí u zástupkyně ředitelky školy paní Bc. Dagmar Radové

Školní řád ke stažení ZDE

Provozní řád k nahlédnutí na požádání u zástupkyně ředitelky školy

Kritéria pro přijímání dítěte do MŠ pro školní rok 2023/2024 ke stažení ZDE

Pokyn ředitelky školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2022/2023 ke stažení ZDE

Dodatek č. 1 – stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v době hlavních prázdnin 2021/2022 ke stažení ZDE.