Mateřská škola Kopretina

Rok s včelími medvídky – třída Květinka 2020-2021

Celoroční projekt Rok s včelími medvídky je zaměřen na rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních a k posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním.

Celoroční tematický celek je propojen motivačně příběhy včelích medvídků z knih J. Kahouna a I. Houfa.  Příhody Brumdy a Čmeldy provází jednotlivé bloky a nabízené činnosti jsou jimi evokovány a motivovány. Zařazujeme činnosti, které pomáhají objevovat sebe sama (relaxace, orientace  v tělesném schématu), rozvíjejí hrubou a jemnou motoriku, grafomotoriku, motoriku artikulačních orgánů, pohybovou a senzomotorickou koordinaci, činnosti na rozvoj smyslů, neverbální komunikace (gesta, řeč očima, haptika, posturika), komunikaci neverbální, a činnosti výtvarné, hudební i dramatické.

Informační leták ZDE.