Základní škola Baška

O2 Chytrá škola 2020/2021

Nadace O2 poskytuje každoročně nadační příspěvek školám, které mají zájem rozvíjet a podporovat osvětu a vzdělávací aktivity v oblasti bezpečí na internetu, digitální gramotnosti a zavádění technologií do výuku v České republice.

Naší základní škole se podařilo získat nadační příspěvek ve výši 99 300 Kč, který je cílen na projektový záměr:

  1. distanční vzdělávání z pohledu pedagoga – proškolení pedagogického sboru, jak vzdělávat v mediálním prostoru a společně vytvářet strategii pro vzdělávání žáků na dálku, kde spatřujeme inovativní charakter v tom, že máme zájem – chceme – se jako tým vzdělávat, domluvit jednotnou strategii pro distanční vzdělávání našich žáků
  2. zájmový kroužek Mediální gramotnosti pro žáky – posílíme digitální gramotnost žáků; nabídneme možnosti využití internetu bezpečným a potřebným způsobem; data jako zdroj informací
  3. pokračovací kurz RWCT aneb jak rozvíjet u žáka čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost – podpora osobnostního rozvoje pedagogů
  4. spolupráce s organizacemi Nebuď oběť a Česká televize

Je našim cílem uspořádat pro rodiče projektový den,  kde budou žáci prezentovat a sdílet výstupy své práce. Žáci  připraví pro své rodiče a návštěvníky vlastní lekce odpovídající věku a jejich schopnostem.

KLIKNUTÍM NA LOGO ZÍSKÁTE DALŠÍ INFORMACE.