Základní škola Baška

Na učitelích záleží

Název projektu: „Učíme (se) pro budoucnost“

Registrační číslo projektu: MSMT-12676/2022
Realizátor: H-mat, o.p.s. ve spolupráci se Základní školou a Mateřskou školou, Baška, příspěvkovou organizací a Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity
Realizace projektu: 1. 6. 2022 – 31. 12. 2022

Anotace projektu:

Cílem projektu je pojmenovat a v praxi ukázat klíčové kompetence pro budoucnost (vycházející ze strategie 2030+), které jsou rozvíjeny u žáků základní školy; zároveň propojit jednotlivé stupně vzdělávání (primární až terciární) na základě sdílení příkladů dobré praxe; zvýšení motivace ke vzdělání a diskuze o implementaci Strategie 2030+ do školní praxe; popularizovat učitelské povolání na veřejnosti v rámci regionu.

Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Výzvy „Na učitelích záleží“.

Na učitelích záleží – to je název dotační výzvy MŠMT, které se zúčastnila ZŠ Baška ve spolupráci s Ostravskou univerzitou a organizací H-mat. S velkou radostí můžeme oznámit, že náš projekt s názvem “Učíme (se) pro budoucnost” byl kladně hodnotitelem posouzen a s téměř půl milionovou dotací přijat k realizaci.

Co je jeho cílem?

  • Jeden ze záměrů je posilování prestiže učitelského povolání, dále propojit jednotlivé stupně vzdělávání (základní až vysokoškolské) a sdílet příklady dobré praxe ve vzdělávání mezi začínajícími a praktikujícími učiteli.
  • Základní škola Baška se tak více otevře pedagogické i nepedagogické veřejnosti a bude spolupracovat na popularizaci učitelského povolání.
  • Do výuky v Bašce budou docházet budoucí učitelé Pedagogické fakulty Ostravské univerzity a učit se od učitelů nejen přímo ve vyučovací hodině, ale také budou společně přemýšlet nad tím, jak vystavět hodinu a jak ji následně reflektovat.
  • Naši učitelé budou také dojíždět přímo na fakultu a sdílet zkušenosti se zaváděním kompetenčního modelu výuky přímo na akademické půdě. Škola bude také otevřená učitelům z okolních škol, kteří budou moci ZŠ Baška navštívit a propojovat své pedagogické zkušenosti vzájemně.
  • Rodiče se mohou těšit na kavárničky, které se budou týkat výuky Hejného matematiky, čtenářství či robotiky. Budeme chtít s nimi mluvit i o současných trendech ve vzdělávání.
  • Připravili jsme si pro ně i jejich děti aktivitu týkající se přemýšlení nad učitelským řemeslem s názvem “Učitel mého srdce”.

Vnímáme tuto výzvu jako velkou příležitost pro školu.

Víme, že tomuto projektu můžeme nabídnout učitelský sbor, který se neustále vzdělává v aktuálních a pro budoucnost důležitých směrech vzdělávání, jako je například konstruktivistická matematika, čtenářství a pisatelství v oblasti prožitkové a odborné, robotika a nová informatika.

Těšíme se na spolupráci s Ostravskou univerzitou, kde budeme sledovat, jak naše postřehy z praxe budou studenti implementovat pro svou přípravu na roli učitele. Věříme, že se dozvíme také novinky ve vzdělávání v rámci akademické sféry.

Velice děkujeme společnosti H-mat, že nad projektem vzala patronát a bude nám pomáhat provádět nás novou zkušeností, kterou se budeme učit všichni navzájem.

Získaná částka dotace: 469 650 Kč.