Mateřská škola Kunčičky

Úplata

částka: 400 Kč/měsíčně
číslo účtu: 2800988888/2010
zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte, MŠ
splatnost do 15. dne daného měsíce

Výše úplaty za předškolní vzdělávání se stanoví na základě kalkulace nákladů. Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů, které připradají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole.

O snížení úplaty mohou zákonní zástupci požádat v těchto případech:

  1. Dítě, jemuž je docházka do mateřské školy omezena rodičem dítěte z důvodu pobírání rodičovského příspěvku. Výše úplaty odpovídá nejvýše 2/3 úplaty stanovené pro celodenní provoz.
  2. Dítě, které se v souladu s § 34 odst. 9 školského zákona nezapočítává do počtu dětí v mateřské školy pro účely posouzení souladu s ust. 1 (oodst. 4). Výše úplaty odpovídá nejvýše 2/3 výše úplaty stanovené na příslušný provoz.
  3.  Pro kalendářní měsíc, v němž bude provoz MŠ omezen nebo přerušen podle § 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů se stanoví výše úplaty, která nepřesáhne poměrnou částku výše úplaty stanovené podle odst. 1 a 3 odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu MŠ.
  4.  Snížení úplaty lze poskytnout i v případě, že dítě nedocházelo do MŠ ani jeden den příslušného kalendářního měsíce, zároveň nebylo přihlášeno ke stravování a bylo zákonným zástupcem z docházky předem řádně omluveno. Snížená úplata je stanovena na částku 200 Kč.