Základní škola Baška

Aktivity parlamentu

 

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Dne 23. září se uskutečnila první schůzka žákovského parlamentu naší školy a byla tímto zahájena nová sezóna, ve které naše parlamentáře čeká mnoho práce. Jeden z prvních větších úkolů je zorganizování sbírky pro záchrannou stanici v Bartošovicích v rámci charitativní adventní dražby. Parlamenťáky čeká je také propagace a realizace halloweenského dne a následného strašidelného pochodu, aby si po dvou měsících tvrdé práce žáci také trochu odpočinuli a pobavili se 🙂

Na druhé schůzce dne 7. 10. si parlamenťáci vymyslí, jakým způsobem budeme začínat a ukončovat každodenní výuku – dětem totiž chybí zvonění, které zatím nelze realizovat. Pokusíme se také pojmenovat jednotlivé části školy, aby se spolužáci z nižších ročníků lépe orientovali v budově.

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Parlamenťácké plány v tomto covidovém školním roce se držely při zemi. O tom, že by starší děti  pomáhaly při realizaci Mikulášské nadílky, nemohla být ani řeč, jelikož naše škola byla střídavě zavřená pro určité ročníky. Parlament se v průběhu 1. pololetí společně sešel jen jednou.

Deváťáci nakonec celou akci zvládli skoro sami, jen mikulášskou nadílku jim pomáhali balit dobrovolníci z řad učitelů.

V průběhu distanční výuky v březnu a v dubnu proběhly čtyři schůzky školního parlamentu. Zde jsme se pokusili realizovat nápad jakéhosi sdíleného prostředí, kde by si děti navzájem ukazovaly, čím se v průběhu distančí výuky baví. Na častých třídnických hodinách totiž bylo cítit smutek z dlouhého odloučení od kamarádů a učitelů. Vytvořili jsme tedy společnými silami pro mladší spolužáky sdílenou jarní nástěnku. Nejadrenalinovější části celé akce se stala virtuální návštěva ve výuce první až páté třídy. Starší děti si poctivě připravily propagaci celého projektu a v podstatě si část hodiny vedli výuku sami. Tato jarní nástěnka se setkala s obrovským ohlasem nejen u žáků a učitelů, ale také u rodičů. Děti totiž našly novou motivaci (a ta už opravdu docházela) se ukázat před ostatními jak jsou akční 😊 Starší děti na oplátku bavilo komentovat příspěvky mladších.

https://cs.padlet.com/martinamilova/Bookmarks

V průběhu distanční výuky – na začátku května, jsme se celoškolně zapojili do velmi zajímavého projektu Běžíme pro paměť národa. Starší děti si připravily prezentaci a chystali se motivovat mladší, tito se ovšem ocitli prezenčně ve škole. Motivaci jsme tedy přenechali třídním učitelům a pustili se do běhání. Cílem bylo naběhat co nejvíce kilometrů za celou školu a za užší tým. Běhali malí i velcí a nám se podařilo naběhat krásných hoooodně kilometrů

Na ukončení školního roku si zástupci tříd přichystali malé překvapení pro odcházející deváťáky.

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Školní parlament zahájil svou činnost v nové budově školy v novém obsazení. Součástí naší bezva party se stali také žáci druhých tříd a žáci osmé třídy. Malí a velcí parlamenťáci si navzájem pomáhali s tvorbou parlamenťáckého portfolia. Prvním velikým úkolem starších žáků byla realizace každoročního Reje duchů a strašidel v Kulturním domě. Žáci sedmých tříd pomáhali při soutěžích. Žáci osmé třídy měli na starost hudbu a tombolu.

Další akcí byla charitativní adventní dražba vánočních výrobků žáků naší školy. Zástupci všech tříd se tohoto úkolu zhostili skvěle – iniciovali tvorbu vánočních dekorací mezi svými spolužáky, na obecním vánočním jarmarku propagovali prodej školních výrobků, pomáhali s prodejem občerstvení a někteří si zkusili i roli moderátorů následné dražby. Jaké bylo naše překvapení, když jsme díky štědrosti spoluobčanů vydražili výrobky v hodnotě 5 520 Kč. Tuto překvapivou sumu, jsme věnovali na nákup několika sad na čištění pitné vody pro fond ohrožených dětí UNICEF.

Další společné akce nám bohužel překazil Covid – 19 a s ním související uzavření naší školy. Dokonce ani Dětský den s tématem Integrovaný záchranný systém, kde měli parlamenťáci organizovat drobné aktivity pro nejmenší spolužáky, se kvůli přísným epidemiologickým opatřením nemohl konat☹.