Základní škola Baška

Šablony pro ZŠ a MŠ Baška III

Získaná částka dotace: 983 730 Kč
Realizace: 01.09.2020 – 31.08.2022

Při realizaci dotačního programu „šablony“ jsme se zaměřili na personální podporu, a to na pozici školního speciálního pedagoga, kterou vykonávala Mgr. Jana Kolčářová. Kolegyně spolupracovala nejen se základní školou, ale také v mateřské škole prováděla metodickou a diagnostickou činnost. V mateřské škole jsme prostřednictvím získaných dotačních financí mohli zaměstnat školní asistentku, která ve spolupráci s učitelkami mateřské školy pracovala s dětmi.

Velkou oblibu si získaly také čtenářské kluby nebo doučování dětí ohrožených školním neúspěchem, které byly realizovány v základní škole.