Základní škola Baška

Šablony pro ZŠ a MŠ Baška II

V rámci dotačního projektu Šablony II. získala příspěvková organizace částku 1.555.885 Kč. Z této částky byla financována personální podpora v mateřské škole (chůva), díky těmto štědrým finančním prostředkům získala škola finance na vedení doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, mohli jsme organizovat zájmové kroužky čtenářský, zábavná logika, badatelský a kroužek anglického jazyka pro nejmenší žáky. Současně se pedagogové základní školy i mateřské školy účastnili vzájemných náslechů a sdílení zkušeností s experty oblastí čtenářské, matematické, jazykové a polytechnické oblasti. Nedílnou součástí bylo také financování projektových dnů v MŠ, ZŠ a ŠD. Velký objem finančních prostředků bylo použito na vzdělávání pedagogů v oblasti rozvoje a podpory čtenářství, ale také matematické a digitální gramotnosti. Podařilo se nám rovněž zakoupit další iPady do naší mobilní počítačové učebny.

Získaná částku: 1.555.885 Kč