Základní škola Baška

Rozšíření kapacity základního vzdělávání v Bašce

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu je navýšení kapacity a zvýšení kvality vzdělávání Základní školy Baška, která bude provedena formou stavebních úprav 1. stupně a vybudování nového 2. stupně ZŠ. Budou provedeny stavební práce, úpravy venkovního prostranství, dodávka nábytkového, výukového a jiného vybavení, dojde k sociální inkluzi. Dokončení realizace projektu očekáváme v červnu 2019.

 

Hlavními cíli projektu jsou:

zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích a ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce,
sociální inkluze (podpora inkluzivního vzdělání)
rozšiřování kapacity kmenových učeben ve vazbě na sociální inkluzi či demografickou potřebnost
Výsledek projektu:

zrekonstruovaný 1. stupeň ZŠ včetně nejnutnějšího zázemí a vybavení (šatny, záchody apod.),
nově vybudovaný 2. stupeň ZŠ včetně nejnutnějšího zázemí a vybavení (šatny, záchody apod.),
navýšení kapacity ZŠ o 4 ročníky v rámci 2. stupně (6., 7., 8. a 9. ročník), tedy 4 kmenové učebny po 30 žácích, tzn. celkem navýšení skutečného počtu žáků až o 120 nových žáků (postupně v letech)
zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím vybudování odborných učeben
umožnění žákům do 15 let docházet do ZŠ v místě bydliště a nemuset dojíždět nejčastěji do 6 km vzdáleného Frýdku – Místku
Navýšená rejstříková kapacita ZŠ max. o 40 žáků oproti stávajícímu stavu na 270 (9 ročníků x 30 míst = 270), toto navýšení je možné provádět postupně podle toho, jak budou jednotliví žáci přibývat, nebo ho provedeme najednou
Přijetí cca 13 nových zaměstnanců z řad učitelů 2. stupně, THP pracovníků, asistentů pedagoga i vychovatelek ŠD. Jejich nárůst bude postupný podle toho, jak se budou plnit třídy. K finálnímu stavu se dopracujeme za 4 roky od zahájení provozu, kdy se naplní i 9. třída. Tento stav zaměstnanců odpovídá maximálnímu stavu žáků ve výši 270 žáků a vychází z normativů. Pokud bude skutečný počet žáků nižší, bude adekvátně nižší i počet zaměstnanců.
vybudovaná konektivita a bezbariérovost.
Na tento projekt je poskytována finanční podpora z EU.