Jídelna

Informace o alergenech

Alergeny obsažené v pokrmech

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č.1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, ukládá povinnost stravovacích provozů uvádět alergeny obsažené v nabízených pokrmech s účinností od 13.12.2014.

Z tohoto důvodu bude ŠJ Baška uvádět alergeny u jednotlivých pokrmů. Seznam alergenů je vyvěšen na nástěnce ve školní jídelně ZŠ, na nástěnkách  MŠ a je k dispozici u vedoucí školní jídelny.

 

Jednotlivé alergeny jsou očíslovány a čísla alergenů budou uvedena vždy za pokrmem v jídelním lístku.