Základní škola Baška

Plán akcí

Plán akcí na školní rok 2023/2024 je průběžně doplňován.

MĚSÍC NÁZEV AKCE
září
 • třídní schůzky
 • náborová akce – florbal, basketbal, taneční kroužek
 • adaptační pobyt 6.A, 6.B – Malenovice
 • preventivní programy – Než užiješ alkohol, užij svůj mozek
 • beseda s obecní policií Baška – Trestní odpovědnost
 • schůzka se zákonnými zástupci – výjezd do Londýna
 • schůzka parlamentu
 • Mezinárodní den jazyků – předávání certifikátů Cambridge úspěšným řešitelům zkoušek KEY
 • zářijové Zpívání na schodech
říjen
 • zahájení činnosti zájmových kroužků
 • preventivní program – Kyberšikana
 • puťák (4. – 6. 10. 2023)
 • sobotní škola – Škola za školou (6. a 7. 10. 2023) – Hodoňovice
 • beseda ke čtenářství v knihovně Baška
 • operace Wolfram – branná soutěž
 • kavárna s matematikou Hejného
 • výjezd žáků II. stupně do Londýna
 • schůzka parlamentu
 • cimbálová muzika Réva pro I. stupeň
 • logická olympiáda v matematice
 • zahájení celoškolní sportovní soutěže – Škola za školou
 • Mezinárodní den svátečního oblečení – Suit up Day
 • podzimní prázdniny
 • říjnové Zpívání na schodech
listopad
 • Halloweenské učení 1. + 9. třídy (3.11.)
 • zahájení plaveckého výcviku 2.A, 2.B, 3.A, 3.B
 • zahájení družinové sbírky pro psí útulek v Sedlištích
 • WS SOŠ Lískovecká, FM (9.A, 9.B)
 • třídní schůzky/konzultace
 • turnaj v basketbalu
 • Divadlo loutek Ostrava – 2.A, 2.B, 3.A, 3.B
 • Vítání občánků obce Baška
 • výlet do planetária
 • schůzka školního parlamentu
 • preventivní programy
 • otevřená škola – pisatelství NAŽIVO
 • deváťáci u starosty
 • Konferenční finále Jr.NBA
 • testování SCIO 9. ročníky
 • dějepisná olympiáda
 • andělská charitativní akce
 • listopadové Zpívání na schodech Holubí dům
prosinec
 • Mikuláš ve škole
 • Rozsvěcování stromečku a jarmark
 • okresní přebor v šachu
 • dějepisná olympiáda
 • Hasík ve 2. třídách
 • olympiáda v českém jazyce
 • soutěž Mladý chemik Ostrava
 • Muzeum Beskyd – vánoční lekce
 • vánoční vystoupení pro seniory
 • Divadlo loutek Ostrava 1.A, 1.B – 19.12.
 • volejbalový turnaj – SŠ řemesel
 • vánoční hodiny ve třídách
 • prosincová Škola za školou pro I. stupeň – 16.12.
 • schůzka školního parlamentu
 • celoškolní akce – Školní únikovka anebo šifra ministra školství
 • Zpívání koled na schodech
 • vánoční prázdniny
leden
 • rozdávání vysvědčení
 • okresní kolo matematické olympiády Z5 a Z9
 • školní kolo soutěže Loutnička
 • školní kolo soutěže Knihomol
 • schůzka školního parlamentu
 • Den slabikáře – společné učení 1. a 9. tříd
 • divadlo loutek Ostrava – 4.A, 4.B
 • 2.B žije hokejem – setkání s profesionálními hokejisty
 • otevřená škola – pisatelství NAŽIVO
 • Úžasná keramika v dílnách
 • předávání vysvědčení za I. pololetí
 • lednové Zpívání na schodech
únor
 • pololetní prázdniny
 • okresní finále v přehazované
 • okrskové kolo soutěže Loutnička
 • okrskové kolo soutěže Knihomol
 • okresní kolo olympiády v AJ – pořadatel ZŠ Baška
 • jarní prázdniny
 • lyžařský výcvik II. stupeň
 • schůzka školního parlamentu
 • Den her/stolní hry ve výuce
 • Divadlo loutek – 5.A, 5.B
 • mapování vztahů ve třídě – preventivní program
 • karneval školní družiny
 • okresní kolo olympiády v AJ – ZŠ Baška JE POŘADATEL
 • WS SOŠ Lískovecká, FM (8.A, 8.B)
 • únorové Zpívání na schodech
březen
 • velikonoční prázdniny
 • lyžařský výcvik pro žáky I. stupně
 • ekologický program Strom života
 • Otevřená škola ZŠ BAŠKA
 • Den sv. Patrika – den v zeleném
 • schůzka školního parlamentu
 • planeta Oxidián – eko program – 6. ročníky
 • Světový den vody – den v modrém
 • březnové Zpívání na schodech
duben
 • soustředění z ČJ a M před přijímacími zkouškami – 9. ročníky
 • zápis do 1. tříd základní školy – 18.04.2024
 • zápis do ŠD – 18.04.2024
 • třídní schůzky/konzultace
 • beseda nad knihou v knihovně – ŠD
 • okresní kolo matematické olympiády Z6 – Z8
 • bezpečně v dopravě – beseda
 • sportovní soutěž 4. a 5. ročníky – vybíjená
 • dopravní hřiště v Místku
 • přijímací zkoušky na SŠ
 • muzeum Beskyd – lekce
 • Eko bazar – charitativní akce
 • ukliďme Česko – ukliďme Bašku
 • divadlo Nový Jičín – II. stupeň
 • divadlo Český Těšín – II. stupeň
 • schůzka školního parlamentu
 • testování SCIO – 3., 5. a 7. ročníky
 • planeta Oxidián – eko program – 9. ročníky
 • projekt NAPŘÍČ školou
 • dubnové Zpívání na schodech
květen
 • ekologický program Dravci
 • PŘEKVAPENÍ pro žáky školy
 • Jarní olympiáda v Dobré
 • prezentace volitelných předmětů
 • škola za školou – I. stupeň
 • Jarní olympiáda v Dobré
 • návštěva Fauna parku (2.B)
 • sportovní den (4.A)
 • společně na Lysou horu (4.A)
 • fotografování tříd
 • pobytová akce v přírodě
 • školní výlety
 • exkurze_ City campus OSU – 6.B
 • prezentace povinně volitelných předmětů
 • beseda pro rodiče na téma kyberšikana – Nebuď oběť
 • schůzka školního parlamentu
 • exkurze ve firmě Ferrit (8.B)
 • program na akci Baška na Bašce
 • květnové Zpívání s překvapením 
červen
 • Mezinárodní den dětí
 • zkoušky KEY Cambridge
 • pasování prvňáčků na čtenáře
 • schůzka školního parlamentu
 • přespávání ve škole
 • Škola za školou pořádá celoškolní akci  …. velké překvapení
 • slavnostní předávání titulu Světová škola
 • exkurze do firmy Borcad
 • Spelling Bee
 • Mezinárodní folklórní festival – vystoupení souborů z Chile a Turecka
 • pisatelská skupina NAŽIVO
 • školní výlety
 • setkání absolventů naší školy se zřizovatelem
 • rozdávání vysvědčení a zahájení hlavních prázdnin