Základní škola Baška

Polytechnika anebo robotů se nebojíme!

Robotika se velice nesmlouvavě „vkrádá“ do základních škol. Ale kam s ní? Pedagogové, rodiče a laická veřejnost argumentuje, že děti jen sedí u počítačů, mobilů a tabletů … Kladli jsme si otázku, zda umí děti tyto výdobytky naší doby používat? Rozhodli jsme se představit možnost, jak zakomponovat robotiku do běžného vyučování v základní škole. V rámci metodických setkávání s pedagogy jsme nabídli možnosti a způsoby, jak žáky vést k základům programování, rozvíjet jejich logické a matematické myšlení, kreativitu. Ze získaných prostředků jsme zakoupili sady LEGO WeDo, se kterými již programují žáci II.stupně. Dále jsme připravili workshopy pro kolegy z okolních škol, nabídli jsme jim možnosti využití robotiky ve vzdělávání.

Získaná částka: 203.540 Kč.