Mateřská škola Kunčičky

Barvínkův svět

DODATEK ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ŠKOLNÍ ROK 2018 – 2019

BARVÍNKŮV SVĚT

 

Časový plán projektu: celoroční, realizovaný formou týdenních témat

Věková skupina:  2 – 6 let

Místo realizace: kombinace prostředí (třída MŠ, zahrada MŠ, okolí MŠ –  nedaleký les, louka, přehrada Baška, okolí řeky Ostravice)

Motivace dětí: probíhá formou motivační pohádky „O začarovaném barevném světě“ a maskotů Barvínků, provázející úvodní a celoroční  období projektu

Obsahové části RVP PV, jež jsou v pedagogickém projektu obsaženy:

Dítě a jeho tělo (oblast biologická)

Dítě a jeho psychika (oblast psychologická)

Dítě a ten druhý (oblast interpersonální)

Dítě a společnost (oblast sociokulturní)

Dítě a svět (oblast environmentální)

Hlavním záměrem celoročního projektu je rozvoj grafomotoriky, elementární grafické zručnosti, výtvarné technické dovednosti, fantazie, kreativity a estetického citu ke svému okolí.

 

Forma realizace projektu:

·        je součástí každodenních činností v MŠ (Třídní vzdělávací plány)

·        barevné dny: budeme se s barvami seznamovat, poznávat je a hrát si s nimi, celý den se zaměříme na určenou barvu: barevně si vyzdobíme třídu, ustrojíme se do barevného oblečení, přineseme si barevnou hračku, budeme mít barevné jídlo apod., barevné dny: říjen – oranžová, listopad – hnědá, prosinec – červená, leden – bílá, únor – modrá, březen – zelená, duben – žlutá, květen – růžová, červen – fialová

·        spolupráce s rodiči: děti z obou tříd si budou brát své maskoty (Barvínky) s sebou domů, na výlety s rodiči, své zážitky z víkendu budou společně zaznamenávat formou textu, kresby, malby, fotografie výrobku do ,,Barvínkových deníků“, následně bude v MŠ probíhat ,,čtení “ z těchto deníků (rozhovor, vyprávění, prohlédnutí obrázků nebo donesených výrobků, jejich prezentace ve třídě, v šatnách)

·        společné akce pro rodiče s dětmi:

zahájení projektu na školní zahradě (říjen), vánoční a velikonoční dílničky, rozloučení s maskoty (konec školního roku)

·        výstavky prací

·        k dispozici k nahlédnutí vedené „Barvínkové deníky“

·        návštěva výstavy

·        prezentace školy: článek do zpravodaje, fotodokumentace

 

Výtvarné aktivity v MŠ prolínají různou měrou oblasti RVP PV. Výtvarnou výchovou chceme dětem umožnit získat praktické výtvarné zkušenosti: v kresbě, malbě, modelování, v tvorbě prostorových děl i elementární znalosti v oblasti výtvarného umění.

Výtvarnou aktivitou chceme navázat v přirozených souvislostech na další činnosti, které vycházejí z každodenního života dítěte.

Cílem výtvarné výchovy je výchova vzdělaného, citlivého a tvořivého člověka. Výtvarná výchova má rozměr: poznávací, komunikativní, výtvarně estetický, humánní, cest k  poznání, prožívání, chtění, učení, socializace, duševních a duchovních hodnot.

Dokument k projektu je ke stažení ZDE