Družina

Projekty 2020-2021

Školní družiny v lednu

V průběhu ledna pokračovalo celoroční putování školních družin za významnými dny a svátky. Prvním významným dnem, kterému jsme se věnovali, byl Nový rok. Na úvod jsme se seznámili s tradicemi, jak se slavil Nový rok v dávných dobách v Česku a jak se slaví v dnes. Poté následovala oslava v družině. Původní plán byl oslavit Nový rok během jednoho dne. Dětem se však oslava natolik zalíbila, že jsme slavili celý týden. První dny jsme slavili českým způsobem. Společně s dětmi jsme si připravili silvestrovský program plný her, u kterých jsme zažili mnoho legrace. Všechny hry však měly něco společné. Podporovaly spolupráci a kooperaci dětí. Nechyběl ani novoroční fotokoutek s vtipnými rekvizitami a stoleček, u kterého si děti mohly vytáhnout kartu pro rok 2021. Další dny jsme se seznámili, jak se slaví Nový rok ve světě. Na Bali vítají Nový rok meditací. Irskou tradicí je klepání chlebem do dveří pro štěstí. Na Filipínách zase lidé zdobí své domy puntíky. Ty jsou symbolem mincí a lidé si tak přivolávají do nového roku bohatství. My jsme si také vyzkoušeli v družině tyto tradice. V mnoha zemích je vrcholem oslavy Nového roku ohňostroj. Jedno odpoledne jsme si tedy udělali při pobytu venku ohňostroj. Vysvětlili jsme si, že ten klasický, s burácením rachejtlí, škodí zvířátkům. Uspořádali jsme tichý ohňostroj, aby neškodil zvířátkům. Všechny děti si vymyslely své novoroční přání a poté si postupně zapálily prskavku a myslely na svá novoroční přání.  Oslavu Nového roku jsme ukončili slavnostním přípitkem, který jsme si vyrobili z domácí zavařené aronie.

Dalším významným dnem, kterému jsme se věnovali, byl den „Tři králové“. Nejdříve jsme se seznámili s legendou, která se s tímto dnem pojí. Poté už následovaly praktické činnosti. Děti si v týmech procvičily zrakové vnímání, když hledaly dvojice stejných královských korun, skládaly tříkrálové puzzle, tvořily výzdobu vztahující se k tomuto svátku, nechaly se hýčkat jako králové a královny a dělaly si vzájemně masáž zad. Začátkem ledna napadla bohatá pokrývka sněhu, a tak jsme zažili jízdu králů na lopatách a bobech u přehrady.

Dalšímu tématu, kterému jsme se věnovali, byl Masopust. Vysvětlili jsme si, co tento pojem znamená a s čím je spojen. Dozvěděli jsme se, že k Masopustu patří karneval,  a tak jsme se rozhodli, že si v družině uspořádáme karnevalové odpoledne. Společně jsme vymysleli program a zažili jsme zábavné odpoledne, plné společných her. Děti podlézaly pod lanem, hrály si na žahavé medúzy, tvořily dvojice pohádkových postav, plnily úkoly z kouzelné krabičky, hledaly klauny schované ve třídě, pinkaly s nafukovacím balónkem, hrály scénky s motivem pohádkových postav, v týmech tvořily mumie a největší zábavou byla hra „Sněhové království“, při které v družině létaly do vzduchu papíry a všichni se radovali. Během chviličky jsme vše uklidili, třídu jsme zametli a na závěr jsme si u příležitosti tohoto krásného dne společně namalovali velkoformátový obrázek s názvem Karneval 2021.

V lednu si také připomínáme Světový den Braillova písma, u jehož příležitosti jsme si ukázali, jak toto písmo vypadá. Vysvětlili jsme si pojmy Braillovo písmo, nevidomý člověk a vodící pes, povídali jsme si, jak se chovat v přítomnosti nevidomého člověka a poté jsme si vyzkoušeli, jak se cítí nevidomý člověk. Hráli jsme týmovou hru, u které jsme poznávali předměty podle hmatu, zkoušeli jsme venku chodit se zakrytýma očima a orientovat se pomocí hůlky, hráli jsme kooperační hru na slepce a vodícího psa, kreslili jsme obrázky se zavázanýma očima.

Mezi zajímavé významné lednové dny patří Mezinárodní den objímání. Objetí totiž potřebuje každý z nás, dává nám pocit bezpečí a působí pozitivně na naši psychickou pohodu. Může tedy léčit, pomáhat, a hlavně by mělo přinášet radost. U příležitosti tohoto dne jsme si vyrobili postavičku z animovaného filmu Ledové království, a to   sněhuláka Olafa, který má rád vřelá objetí, a tento dáreček jsme předali spolu s objetím našim rodičům.

Posledním významným dnem, kterému jsme se věnovali, byl Mezinárodní den vzdělání. Téma jsme začali brainstormingem, čím chtějí děti být, až budou velcí. Poté následoval rozhovor, co to je vzdělání a hledali jsme souvislost mezi vzděláním, školou a následnou profesí. Děti pochopily, že aby mohly jednou pracovně vykonávat to, co opravdu chtějí, musí získat kvalifikaci, kterou nabydou ve škole. Uvědomily si, že člověk, který chce dosáhnout svého cíle, musí pro to něco udělat. Po teoretickém úvodu jsme si procvičovali formou her vše, co se děti učí ve škole. Děti v týmech luštily hádanky z matematiky a českého jazyka, přírodovědné znalosti si ověřovaly venku při pozorování přírodních zákonitostí.

Během ledna jsme rovněž tvořili zimní výzdobu družiny a každý pátek jsme se věnovali kultivováním morálních hodnot. Četli jsme dětské psychologické příběhy, které jsme následně rozebírali. Zkoumali jsme, se kterými emocemi se příběhy pojí a určovali jsme charakteristické znaky těchto emocí. Rozebírali jsme například emoci „Smutek“. Jaký recept mají děti na léčbu smutku? To se můžete dozvědět z fotogalerie.

Bc. Šárka Valošková, Eva Šlosárková

vychovatelky Základní školy Baška

 

Prosinec ve školních družinách Základní školy Baška

Prosinec je krásný měsíc v roce. Pro mnohé z nás je symbolem Vánoc, pohádek, lásky a sounáležitosti. Je to měsíc, kdy jsou k sobě lidé hodnější a laskavější. Prosinec je však také měsíc, ve kterém si připomínáme zajímavé významné dny. Těmto dnům jsme se v rámci celoročního projektu věnovali také s dětmi v družině Základní školy Baška.
V prosinci slavíme Mezinárodní den dobrovolníků a Mezinárodní den lidské solidarity. Tyto dny nám daly prostor zapřemýšlet nad tématy, jak tvořit svět krásnější. Nejdříve jsme debatovali, co to je dobrovolnictví a dobrý skutek. Poté jsme si povídali, jaké dobré skutky jsme udělali v životě. No, a poté jsme měli brainstorming, jak budeme toto téma dále rozvíjet v družině. Vznikl nápad, že budeme celý měsíc dělat dobré skutky. Zavedli jsme si krabičku na naše dobré skutky. Jakmile děti udělaly dobrý skutek, napsaly jej na lísteček a vhodily do krabičky. Každý den jsme si lístečky přečetli a ocenili jsme potleskem družinové hrdiny, kteří dělají svět lepším. Poté jsme konali dobré skutky pro rodiče. Děti rodičům vyráběly svícen z keramiky a netradiční přáníčko. Dobré skutky jsme dělali také pro bašťanské seniory. Děti vyrobily obrovské vánoční přání, které jsme odnesli do budovy Senior v Kunčičkách u Bašky a nalepili jsme jej seniorům na hlavní dveře. Někteří senioři byli v tu chvíli venku, tak jsme je potěšili alespoň vánoční básničkou na dálku, v rouškách. Konání dobrých skutků pokračovalo společnou akcí školní družiny Smajlíci a Papoušci. Tentokrát jsme dělali dobrý skutek pro volně žijící zvířátka. Ve svých třídách jsme vyrobili jedlé baňky z ovoce, zeleniny a semínek a jednoho dne jsme se společně setkali venku a udělali jsme ptáčkům Štědrý den – ozdobili jsme stromeček těmito baňkami.

Další významný den, kterému jsme se věnovali, byl Mikuláš. U příležitosti tohoto svátu jsme se nejdříve seznámili s legendou o sv. Mikuláši. Děti pochopily souvislosti, proč se tento svátek u nás slaví. Pomocníky Mikuláše jsou andělé a čerti. My jsme se v družině zamýšleli také nad těmito postavami a  jejich charakteristikami. Prostřednictvím pohádek jsme se dotkli pojmů „dobro“ a „zlo“ a rozebírali jsme chování jednotlivých postav v pohádkách. Učili jsme se tak rozlišovat dobré a špatné vlastnosti u lidí. Poté následovaly činnosti, při kterých jsme rozvíjeli naše prosociální chování. Děti ve skupinách tvořily vánoční výzdobu, udělali jsme si čertí odpoledne, při kterém jsme si v převlečení čertíků zahráli mnoho zábavných kooperativních her. Nádherný byl také Andělíčkový den. U příležitosti tohoto dne jsme se sešli v bílém oblečení, zahráli jsme si několik improvizačních her a na závěr jsme si zahráli hru „Na dobré anděly“. Děti se u ní učily vyjadřovat, co se jim na druhém líbí. Tato ocenění jsme psali na papír a každé z dětí si tak odneslo domů památku, v čem vidí ostatní jeho jedinečnost.

V průběhu prosince jsme si připomněli i jiné významné dny. U příležitosti Mezinárodního dne hor jsme si povídali o nejvyšších horách v Česku a ve světě, tvořili jsme společně horu ze sněhu, malovali jsme zážitky z hor, jezdili jsme z kopce ve sněhu na sáčcích a improvizačně jsme ztvárňovali, co nám dávají hory. Mezinárodní den civilního letectví jsme oslavili tvořením letiště ze stavebnic, skládali jsme letadla z papíru a hráli jsme námětovou hrou „V letadle“. Závěr prosince patřil Vánocům a tradicím – zdobili jsme stromeček, z pokácených stromů jsme trhali jmelí a věnovali jsme ho kolemjdoucím lidem pro štěstí, připomněli jsme si tradici Barborky, zažili jsme Štědrý den v družině, u jehož příležitosti jsme našli pod družinovým stromečkem nové hračky.

Prosinec byl měsíc, který nám přinesl spoustu podnětů, jak můžeme společně dělat svět krásnější.  Je to jednoduché. Každý může začít sám u sebe, ke svému nejbližšímu okolí. Zkusme to všichni. Děti v družině dělání dobrých skutků natolik zaujalo, že jsme se rozhodli věnovat se tomuto tématu průběžně celý rok.

Bc. Šárka Valošková, Eva Šlosárková

vychovatelky školní družiny Základní školy Baška

 

Listopad v družinách Základní školy Baška

Přestože v České republice pokračovala v průběhu listopadu protikoronavirová opatření, naši družinovou činnost nic nezastavilo. V průběhu listopadu jsme si přes aplikaci Teams vytvořili družinu on-line a po dobu nepřítomnosti dětí ve škole jsme realizovali družinové činnosti prostřednictvím výpočetní techniky. Děti se v této době naučily vyrábět zdravou svačinku, kterou potěšily nejen sebe, ale i své blízké. Na Teamsech jsme si také představili své domácí mazlíčky a poslali jsme si fotografie s nejlepšími zážitky z prázdnin. Po návratu do školy jsme se vrhli na dělání dobrého skutku.  Paní referentka z obecní knihovny nás požádala o vytvoření výzdoby do knihovny, a tak jsme tvořili obrázky, které budou zdobit knihovnu až do jara. Druhou půlku listopadu jsme se věnovali státním svátkům a významným dnům, které jsou naším celoročním projektem.

Připomněli jsme si Mezinárodní den studentstva a Den boje za svobodu a demokracii. V kruhu jsme rozebírali, co je to demokracie a jaké má znaky. Abychom si nabyté informace uchovali v paměti, realizovali jsme prožitkové činnosti se zapojením smyslů.  Symbolem Sametové revoluce byly cinkající klíče. Zahráli jsme si tedy několik her s klíči, kterými jsme si rozvíjeli naše schopnosti. Procvičili jsme si sluchové vnímání při hledání cinkajících klíčů se zavázanýma očima, procvičili jsme si zrakové vnímání při hledání dvojic stejných klíčů, rozvíjeli jsme si fantazii při tvoření obrázků z klíčů a skládali jsme puzzle prvního porevolučního prezidenta,  Václava Havla.

Další významný den, kterému jsme se věnovali, byl Mezinárodní nekuřácký den. U příležitosti tohoto dne jsme si vyprávěli o kouření a jeho důsledcích pro člověka. Povídali jsme si také, jak se chovat, kdyby nám někdo nabídl cigarety. Prožitkové činnosti byly zaměřené prakticky. Při improvizačních scénkách jsme se učili, jak odmítnout cigarety. Další z činností k tomuto významnému dni byla zkouška našeho dechu. V komunitním kruhu jsme s dozvěděli, že kuřáci mají potíže s dechem. Často kašlou a nemají takovou plicní kapacitu jako nekuřáci. Testovali jsme tedy, jak silný máme dech. Foukli jsme do pingpongového míčku a pozorovali jsme, jak daleko dojede na jeden výdech.

V listopadu slaví svátek Martin. My jsme se také věnovali tomuto svátku. S jeho oslavou se pojí několik tradic. Seznámili jsme se, z čeho tyto tradice vycházejí. Poslechli jsme si legendu o svatém Martinovi, díky které jsme pochopili, proč je symbolem sv. Martina svatomartinská husa a proč se říká, že Martin přijíždí na bílém koni. Poté jsme vyráběli sněhové vločky, kterými jsme si vyzdobili naši školní družinu.

Další významný den, kterému jsme se věnovali, byl Světový den dětí, který můžeme znát pod úředním názvem Výročí Úmluvy o právech dítěte. U příležitosti tohoto dne jsme si povídali o právech dětí. Dívali jsme se na téma z různých úhlů. Porovnávali jsme práva dětí v České republice a ve světě. Na závěr jsme zhlédli na interaktivní tabuli prezentaci, která nás seznámila se základními právy dětí v České republice.

Poslední listopadový den, kterému jsme se věnovali, byl Mezinárodní den mužů. Ten jsme oslavili tak, že jsme realizovali činnosti na náměty našich mladých mužů ze školní družiny, při kterých jsme zažili spoustu legrace.

Za školní družinu „Smajlíci“ a „Papoušci“

Bc. Šárka Valošková, Eva Šlosárková

Vychovatelky ŠD Základní školy Baška

 

Školní družiny se seznamují s významnými dny v roce

V říjnu pokračoval náš projekt na seznámení dětí s významnými dny v roce. Věděli jste o tom, že v říjnu si připomínáme například Mezinárodní den hudby, Světový den duševního zdraví či Světový den kostí a kloubů? A jak jsme významné říjnové dny oslavili? Prožitkovými činnostmi.

První říjnový den připadá na Mezinárodní den hudby. U příležitosti tohoto dne jsme si nejdříve vysvětlili, co to je hudba a jaký má vliv pro člověka. Poté nám holky z naší družiny připravily úžasný zážitek. Tři statečná děvčata z druhé třídy, která se věnují latinsko-americkým tancům, nám zatancovala některé druhy těchto tanců. Moc se nám to líbilo a povzbuzovali jsme je potleskem. Následně jsme se rozdělili do týmů. Mladší děti, druháčci, poznávali písničky podle melodie, kterou paní vychovatelka zahrála na flétnu, a kluci z páté třídy nám mezitím připravili překvapení. Složili společně rap o naší školní družině. Na závěr Mezinárodního dne hudby jsme relaxovali při poslechu Tibetské mísy a ochutnali jsme ozvučenou vodu z této mísy. Prý je léčivá.

Dalším, neméně zajímavým významným dnem, kterému jsme se věnovali, byl Mezinárodní den architektury. V komunitním kruhu jsme debatovali, co to vlastně architektura je, a poté jsme si na dataprojektoru ukázali zajímavé architektonické stavby na světě. Po skončení teoretické části jsme se vrhli na praktické činnosti. Rozdělili jsme se do týmů a naším úkolem bylo společně v týmu postavit zajímavou a netradiční stavbu. Vznikla tak nová Základní škola Baška, která je zajímavá tím, že tam učí napůl zvířata a napůl lidé. Další stavbou byl velký aquapark se spoustou tobogánů. Nejvyšší stavbou byl mrakodrap, jehož jedinečností je, že se z něj jezdí dolů obrovskou klouzačkou.

V říjnu si také připomínáme Mezinárodní den zvířat. U příležitosti tohoto svátku jsme si poslechli legendu o Františkovi z Assisi, který je patronem tohoto svátku, poté jsme si hráli se zvířátkovými plyšáčky, stavěli jsme ZOO a malovali jsme zvířátka.

Následně jsme se věnovali Světovému týdnu kostí a kloubů. Zahráli jsme si na lékaře a vedli jsme debaty o našem těle – o kostech, kloubech, jejich funkcích a vlastnostech a poté se družina proměnila na radiologické oddělení nemocnice a vytvořili jsme společně rentgenový snímek některých spolužáků.

Poslední říjnový významný den, kterému jsme se věnovali, než došlo k uzavření škol, byl Světový den duševního zdraví. Bylo to hodně symbolické téma pro tuto dobu. U příležitosti tohoto dne jsme si povídali o lidské psychice, co ji ovlivňuje, jaké známe emoce, duševní nemoci, co to je stres, jaký vliv má stres pro tělo a na závěr teoretické části jsme se seznámili se základními metodami, jak snížit stres v těle.  Poté následovaly praktické činnosti na podporu klidu a harmonie v těle, které vedli naši páťáci. Pro dobrý duševní vnitřní stav je důležité podporovat smysl pro humor, a tak jsme si vyprávěli vtipy. Klid v těle můžeme podporovat také různými relaxačními technikami. Jednou z nich je cvičení jógy. Tak jsme si v družině zacvičili jógu při poslechu relaxační hudby. Cvičení jógy vystřídala arteterapeutická metoda, při které děti vyjadřovaly, jak se cítí, výtvarným způsobem. Další činnost měl v režii Eda. Byla to opět činnost na podporu smyslu pro humor. Děti utvořily týmy a v jednotlivých týmech měli za úkol vymyslet a následně předvést scénku na téma „Dobrá a špatná nálada“. Zhlédli jsme scénky z prostředí rodinného i školního a u mnohých z nich jsme se opravdu velmi pobavili.  Na závěr dne jsme zařadili činnosti na podporu klidu. Lehli jsme si na deky a relaxovali jsme u pohádky, mazlili jsme se s myšičkou „Ouškem“ od Apolenky, která ji u příležitosti tohoto dne přinesla do družiny. Mazlení s domácím mazlíčkem má totiž také velké terapeutické účinky. Během sledování pohádky jsme se postupně vystřídali u bublinkové masáže nohou. Při odchodu jsme si popřáli hodně zdraví a věříme, že se opět brzy sejdeme.

Za školní družiny „Smajlíci“ a „Papoušci“

Bc. Šárka Valošková, Eva Šlosárková,

vychovatelky ZŠ Baška

 

Školní družiny se vydávají za celoročním poznáváním státních svátků a významných dnů v roce.
V září se děti opět sešly ve škole, některé z nich po několikaměsíční pauze. To bylo radosti, že opět vidí svou paní učitelku a spolužáky. Mnoho dětí se také těšilo na školní družinu. Nejen proto, že si tam můžou hrát se svými kamarády, ale také proto, že družina v Základní škole Baška nabízí dětem zajímavý a pestrý program. Po loňském úspěšném cestování kolem světa jsme přemýšleli, jakou cestou se vydat letos. Nakonec jsme dali hlavy dohromady a vznikl nápad, že se budeme seznamovat se státními svátky a významnými dny v roce prostřednictvím prožitkových činností. Hned v září jsme prožili několik svátků a významných dnů. Tím prvním byl Mezinárodní den demokracie (15.9.). U příležitosti tohoto svátku jsme vybírali a volili název školní družiny. Naše dvě oddělení, které tvoří děti z druhé a páté třídy, se letos jmenují „Smajlíci“ a „Papoušci“. 20.9. je Den malování mandal. Tento den jsme oslavili malováním a tvořením mandal z různých materiálů. V září je také Mezinárodní den Alzheimerovy choroby. U příležitosti tohoto dne jsme si povídali, co to je vlastně za nemoc a jak se projevuje. Poté jsme si procvičovali paměť různými hrami, zaměřenými na rozvoj paměti a logického myšlení. 21.9. si připomínáme Mezinárodní den míru. Tento den jsme si vyprávěli, co je to mír a co je to válka. Vzpomínali jsme, co o těchto pojmech známe již ze školy a poté jsme se rozhodli, že si vyrobíme z papíru symbol míru, holubičku, kterou jsme následně pouštěli u přehrady. První podzimní den (23.9.) jsme oslavili společnou procházkou obou oddělení k řece. Tam jsme dováděli s listím a vyrobili jsme velkou mandalu z přírodnin. Evropský den jazyků (26.9.) jsme oslavili diskotékou, při které nám kluci pouštěli zahraniční písně. Světový den cestovního ruchu (27.9.) jsme si užili hned několika hrami. Námětovou hrou „Na cestovní kancelář“, u moře jsme přiřazovali k sobě dvojice stejných mušlí, skládali jsme prázdninové puzzle, malovali jsme nejzajímavější zážitek z prázdnin a navštívili jsme prázdninovou cukrárnu, ve které jsme si vyrobili dortíček. Měsíc září jsme ukončili svátkem Den české státnosti (28.9.), prostřednictvím něhož se děti seznámily s příběhem o Václavovi a Boleslavovi. Z příběhu jsme se poučili, že spory řešíme domluvou. Na závěr si děti vyrobily svatováclavskou korunu a hrály si na krále.

Bc. Šárka Valošková, Eva Šlosárková, vychovatelky ZŠ Baška