Družina

Projekty 2020-2021

Školní družiny se seznamují s významnými dny v roce

V říjnu pokračoval náš projekt na seznámení dětí s významnými dny v roce. Věděli jste o tom, že v říjnu si připomínáme například Mezinárodní den hudby, Světový den duševního zdraví či Světový den kostí a kloubů? A jak jsme významné říjnové dny oslavili? Prožitkovými činnostmi.

První říjnový den připadá na Mezinárodní den hudby. U příležitosti tohoto dne jsme si nejdříve vysvětlili, co to je hudba a jaký má vliv pro člověka. Poté nám holky z naší družiny připravily úžasný zážitek. Tři statečná děvčata z druhé třídy, která se věnují latinsko-americkým tancům, nám zatancovala některé druhy těchto tanců. Moc se nám to líbilo a povzbuzovali jsme je potleskem. Následně jsme se rozdělili do týmů. Mladší děti, druháčci, poznávali písničky podle melodie, kterou paní vychovatelka zahrála na flétnu, a kluci z páté třídy nám mezitím připravili překvapení. Složili společně rap o naší školní družině. Na závěr Mezinárodního dne hudby jsme relaxovali při poslechu Tibetské mísy a ochutnali jsme ozvučenou vodu z této mísy. Prý je léčivá.

Dalším, neméně zajímavým významným dnem, kterému jsme se věnovali, byl Mezinárodní den architektury. V komunitním kruhu jsme debatovali, co to vlastně architektura je, a poté jsme si na dataprojektoru ukázali zajímavé architektonické stavby na světě. Po skončení teoretické části jsme se vrhli na praktické činnosti. Rozdělili jsme se do týmů a naším úkolem bylo společně v týmu postavit zajímavou a netradiční stavbu. Vznikla tak nová Základní škola Baška, která je zajímavá tím, že tam učí napůl zvířata a napůl lidé. Další stavbou byl velký aquapark se spoustou tobogánů. Nejvyšší stavbou byl mrakodrap, jehož jedinečností je, že se z něj jezdí dolů obrovskou klouzačkou.

V říjnu si také připomínáme Mezinárodní den zvířat. U příležitosti tohoto svátku jsme si poslechli legendu o Františkovi z Assisi, který je patronem tohoto svátku, poté jsme si hráli se zvířátkovými plyšáčky, stavěli jsme ZOO a malovali jsme zvířátka.

Následně jsme se věnovali Světovému týdnu kostí a kloubů. Zahráli jsme si na lékaře a vedli jsme debaty o našem těle – o kostech, kloubech, jejich funkcích a vlastnostech a poté se družina proměnila na radiologické oddělení nemocnice a vytvořili jsme společně rentgenový snímek některých spolužáků.

Poslední říjnový významný den, kterému jsme se věnovali, než došlo k uzavření škol, byl Světový den duševního zdraví. Bylo to hodně symbolické téma pro tuto dobu. U příležitosti tohoto dne jsme si povídali o lidské psychice, co ji ovlivňuje, jaké známe emoce, duševní nemoci, co to je stres, jaký vliv má stres pro tělo a na závěr teoretické části jsme se seznámili se základními metodami, jak snížit stres v těle.  Poté následovaly praktické činnosti na podporu klidu a harmonie v těle, které vedli naši páťáci. Pro dobrý duševní vnitřní stav je důležité podporovat smysl pro humor, a tak jsme si vyprávěli vtipy. Klid v těle můžeme podporovat také různými relaxačními technikami. Jednou z nich je cvičení jógy. Tak jsme si v družině zacvičili jógu při poslechu relaxační hudby. Cvičení jógy vystřídala arteterapeutická metoda, při které děti vyjadřovaly, jak se cítí, výtvarným způsobem. Další činnost měl v režii Eda. Byla to opět činnost na podporu smyslu pro humor. Děti utvořily týmy a v jednotlivých týmech měli za úkol vymyslet a následně předvést scénku na téma „Dobrá a špatná nálada“. Zhlédli jsme scénky z prostředí rodinného i školního a u mnohých z nich jsme se opravdu velmi pobavili.  Na závěr dne jsme zařadili činnosti na podporu klidu. Lehli jsme si na deky a relaxovali jsme u pohádky, mazlili jsme se s myšičkou „Ouškem“ od Apolenky, která ji u příležitosti tohoto dne přinesla do družiny. Mazlení s domácím mazlíčkem má totiž také velké terapeutické účinky. Během sledování pohádky jsme se postupně vystřídali u bublinkové masáže nohou. Při odchodu jsme si popřáli hodně zdraví a věříme, že se opět brzy sejdeme.

Za školní družiny „Smajlíci“ a „Papoušci“

Bc. Šárka Valošková, Eva Šlosárková,

vychovatelky ZŠ Baška

 

Školní družiny se vydávají za celoročním poznáváním státních svátků a významných dnů v roce.
V září se děti opět sešly ve škole, některé z nich po několikaměsíční pauze. To bylo radosti, že opět vidí svou paní učitelku a spolužáky. Mnoho dětí se také těšilo na školní družinu. Nejen proto, že si tam můžou hrát se svými kamarády, ale také proto, že družina v Základní škole Baška nabízí dětem zajímavý a pestrý program. Po loňském úspěšném cestování kolem světa jsme přemýšleli, jakou cestou se vydat letos. Nakonec jsme dali hlavy dohromady a vznikl nápad, že se budeme seznamovat se státními svátky a významnými dny v roce prostřednictvím prožitkových činností. Hned v září jsme prožili několik svátků a významných dnů. Tím prvním byl Mezinárodní den demokracie (15.9.). U příležitosti tohoto svátku jsme vybírali a volili název školní družiny. Naše dvě oddělení, které tvoří děti z druhé a páté třídy, se letos jmenují „Smajlíci“ a „Papoušci“. 20.9. je Den malování mandal. Tento den jsme oslavili malováním a tvořením mandal z různých materiálů. V září je také Mezinárodní den Alzheimerovy choroby. U příležitosti tohoto dne jsme si povídali, co to je vlastně za nemoc a jak se projevuje. Poté jsme si procvičovali paměť různými hrami, zaměřenými na rozvoj paměti a logického myšlení. 21.9. si připomínáme Mezinárodní den míru. Tento den jsme si vyprávěli, co je to mír a co je to válka. Vzpomínali jsme, co o těchto pojmech známe již ze školy a poté jsme se rozhodli, že si vyrobíme z papíru symbol míru, holubičku, kterou jsme následně pouštěli u přehrady. První podzimní den (23.9.) jsme oslavili společnou procházkou obou oddělení k řece. Tam jsme dováděli s listím a vyrobili jsme velkou mandalu z přírodnin. Evropský den jazyků (26.9.) jsme oslavili diskotékou, při které nám kluci pouštěli zahraniční písně. Světový den cestovního ruchu (27.9.) jsme si užili hned několika hrami. Námětovou hrou „Na cestovní kancelář“, u moře jsme přiřazovali k sobě dvojice stejných mušlí, skládali jsme prázdninové puzzle, malovali jsme nejzajímavější zážitek z prázdnin a navštívili jsme prázdninovou cukrárnu, ve které jsme si vyrobili dortíček. Měsíc září jsme ukončili svátkem Den české státnosti (28.9.), prostřednictvím něhož se děti seznámily s příběhem o Václavovi a Boleslavovi. Z příběhu jsme se poučili, že spory řešíme domluvou. Na závěr si děti vyrobily svatováclavskou korunu a hrály si na krále.

Bc. Šárka Valošková, Eva Šlosárková, vychovatelky ZŠ Baška