Mateřská škola Kopretina

O nás

Naše mateřské školy dostaly nový společný název od září 2022, a tím je Mateřská škola Kopretina, která slučuje dvě odloučená pracoviště spadající pod Základní školu a mateřskou školu Baška, p.o., získala i nové logo mateřské školy.
Mateřskou školu Kopretinu tvoří dvě odloučená pracoviště v Bašce a v Kunčičkách u Bašky, do nichž chodí děti ze všech tří sloučených obcí Baška, Kunčičky u Bašky a Hodoňovice.  Od 1.1. 2004 došlo ke sloučení Mateřské školy Baška s Mateřskou školou v Kunčičkách u Bašky a Základní školou v Bašce. Provoz  v obou mateřských školách je od 6:00 do 16:30 hodin.

V odloučeném pracovišti v Bašce naleznete tři smíšené třídy, v kterých poskytují paní učitelky vzdělávání pro děti ve věku od 3 (2) do 6 (7) let. Třídy jsou nově pojmenovány třída Beruška, Sovička a Světluška, všechny dostaly nové označení i vizuálně. Mateřská škola se nachází v centru obce Baška, schovaná od ruchu hlavní frekventované cesty. Mateřská škola v Bašce byla postavena v roce 1980. Třídy jsou nově ustaveny od září 2022 do koutků. Školka je obklopena pěknou středně velkou zahradou, která byla v roce 2019 obnovena novými herními a přírodními prvky. Zahrada dětem poskytuje dostatek místa pro jejich pohybové aktivity a rozvoj environmentální výchovy.  V okolí jsou pěšky dostupná pole, louky, lesy, přehrada Baška, řeka Ostravice i potok Baštice a menší rybníčky. Obec Baška je vstupní bránou do pohoří Beskydy.

V odloučeném pracovišti v Kunčičkách u Bašky naleznete dvě smíšené třídy, v kterých poskytují paní učitelky vzdělávání pro děti ve věku od 3 (2) do 6 (7) let. Třídy jsou nově pojmenovány třída Včelka a Motýlek, všechny dostaly nové označení i vizuálně. Nachází se v centru obce Kunčičkách u Bašky. Mateřská škola v Kunčičkách u Bašky oslavila v roce 2021 již 70. výročí svého založení. Budova mateřské školy je rekonstruovaná. Třídy jsou nově ustaveny od září 2022 do koutků.

Škola je obklopena prostornou zahradou, která byla v roce 2015 obnovena novými herními a přírodními prvky. Zahrada je environmentálně zaměřená svou výsadbou vhodně k podpoře dětské fantazie, pohybovým aktivitám a hrám. V blízkém okolí je dostupný les (olšina), řeka Ostravice, potok Hodoňovický náhon, louky, v širším okolí přehrada Baška.

Obě odloučená pracoviště spolu sdílejí společný Školní vzdělávací program  nazvaný “Pojď mezi nás, budeme spolu poznávat…” platný od září 2022, chystají pozitivní změny ve vzdělávání našich dětí.  Aktivně spolu spolupracují na společných akcích pro děti.
Strava je poskytována z naší vlastní kuchyně, sídlící v Bašce v budově mateřské školy. Dětem paní kuchařky vaří plnohodnotnou a vyváženou stravu dle příslušných norem. Snažíme se, aby se děti nebály ochutnávat nová jídla, vedeme děti ke zdravému stravování a slušnému stolování. Pitný režim je pro děti zajištěn během celého dne. Dětem je podáván neslazený ovocný čaj a vitamínové nápoje nebo voda.
Máme vypracován školní program EVVO nazvaný “Svět přírody na dlani”, který je vytvořen na 5 let (2021 až 2026). Na základě sestavených dlouhodobě výchovně–vzdělávacích cílů a organizačně–provozních cílů je sestaven Roční plán EVVO, z něhož budou učitelé čerpat inspiraci a náměty pro svůj třídní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Děti se seznámí s tím, jak funguje a mění se příroda, s jednotlivými vztahy v přírodě. Získají kladný vztah k přírodě – především k naší zahradě, děti se zapojí do péče o zahradu. Děti se seznámí se světem živočichů a rostlin, významem hmyzu, získají k němu přivětivější vztah. Získají nové zážitky a prožitky, znalosti a dovednosti pro osobní rozvoj, radost a odpočinek.

Vizí naší mateřské školy do budoucna je:

“Mateřská škola s příjemnou, environmentálně zaměřenou zahradou, která dětem přibližuje přírodu a podněcuje v dětech kladný vztah k místu (k přírodě, tradicím aj.), přirozenou zvídavost, poznávání prožitkem a využívá podnětné prostředí, kde probouzí, respektuje a maximálně uplatňuje potenciál dětí v jejich rozvoji a při přípravě na další život, podporuje děti v poznávání sebe sama, svých emocí a práci s nimi, respektuje individualitu každého dítěte, jeho prožívání, podporuje jejich sebedůvěru a vede děti k sebehodnocení, k samostatnosti a odpovědnosti při rozhodování a řešení problémů.”

Právě proto, že se řadíme mezi menší mateřské školy a všichni se mezi sebou známe, se společně snažíme vytvořit pro děti prostředí důvěry, tolerance a lásky. Prostředí, kde se budou cítit v bezpečí, spokojené a šťastné. Protože chceme, aby děti, ale i jejich rodiče byli spokojeni. Budeme velmi rádi za jakoukoliv spolupráci mezi rodiči a mateřskou školou, velmi rádi přivítáme jakýkoliv nápad ze strany rodičů.