Družina

Družina

Školní družina

Školní družina je součástí základní školy a provozuje svoji činnost v budově školy. Škola se nachází v centru obce Baška. Základní škola Baška je organizovaná jako úplná škola s 1. – 9. ročníkem.

Od 1. ledna 2004 došlo ke sloučení Základní školy Baška s Mateřskou školou v Bašce a s Mateřskou školou v Kunčičkách u Bašky s názvem: Základní škola a Mateřská škola, Baška, příspěvková organizace.

Školní družina je významné školské zařízení, které poskytuje zájmové vzdělávání našim žákům podle vlastního vzdělávacího programu s názvem: „Také hrou se učíme!“.  Školní družina slouží výchově, vzdělávání, rekreační, sportovní a zájmové činnosti žáků v době mimo vyučování. Je přednostně určena nejmladším žákům (1. až 5. třída). Ve školní družině probíhá pestrá nabídka zájmových činností ve známém prostředí, které dává dětem pocit bezpečí. Poslání školní družiny spočívá v tom, že je nedílnou součástí celé výchovně-vzdělávací soustavy a má tedy významné poslání v péči o nejmladší generaci.

Provoz školní družiny je v ranních hodinách od 6:15 do 7:40 hod, v odpoledních hodinách v době od 11:35 do 16:45 hod.

Školní družina má 6 oddělení. Celková kapacita je 150 žáků.