Zprávičky z 5. oddělení

 Přijměte pozvání a podívejte se na naše minizprávičky.

Jarní prázdniny

Provoz školní družiny v době jarních prázdnin od pondělí 24. února do pátku 28. února nebude z organizačních důvodů zajištěn.

Květiny a korálky

V lednu a únoru jsme se ve ŠD věnovali hlavně činnostem ve třídě. 

..možná z nás budou i architekti!

V družině dětí z 1.A jsme uspořádali soutěž o nejkrásnější dominovou dráhu.

Muzikohrátky- cesta do Afriky

Během ledna prožily děti ze všech oddělení školních družin Základní školy Baška krásnou prožitkovou akci s názvem „Muzikohrátky – cesta do Afriky“.  

Děti ze školní družiny Mimoňci v Izraeli

Děti ze školní družiny Mimoňci v rámci celoročního projektu „Cesta kolem světa“ cestují po světě a seznamují se s životem v daných zemích prostřednictvím prožitkových činností. Další naší zastávkou byla nádherná země – Izrael. Jako každý správný cestovatel, tak i my, jsme si před odjezdem nastudovali všechny potřebné informace o zemi. Děti vytvořily prezentaci, kterou jsme si poté pustili na interaktivní tabuli. Poté jsme plánovali, co všechno v Izraeli podnikneme.

Zprávičky z 5. oddělení

 Krátký přehled z činností ve školní družině.

1.A volá paní Zimu

Už se nám moc stýská po sněhu, radovánkách.

Jak děti ze školní družiny tvořily výzdobu pro Obecní knihovnu

 Základní škola Baška spolupracuje s Obecním úřadem v mnoha oblastech.