Družina

Základní informace

Školní družina se řídí Školním vzdělávacím programem s názvem „Také hrou se učíme“. Tento dokument je k nahlédnutí u vedoucí vychovatelky. Činnosti ŠD vychází z ročního plánu činností, který je průběžně aktualizován a doplňován. Plán činností je rozdělen do tematických celků s flexibilní časovou dotací. Činnosti školní družiny rovněž vychází z celoročního projektu pro daný školní rok.  Naším úkolem je naslouchat dětem, být jejich průvodci, vytvářet podnětné prostředí pro poznávání okolního světa, upevňovat u dětí kvalitní hodnotový systém, respektovat zájmy a potřeby dětí, vytvářet prostředí uvolnění a pohody, aby dítě s námi prožívalo radost, našlo uspokojení a formovala se jeho osobnost, postavená na základech principů etiky a morálky.

Personální složení ŠD

Bc. Valošková Šárka – vedoucí vychovatelka ŠD, email: valoskova@skolabaska.cz  (2. odd.)

Bc. Čížková Sabina – vychovatelka ŠD, email: cizkova@skolabaska.cz (6. odd.)

Ledererová Silvie, vychovatelka ŠD, email: ledererova@skolabaska.cz (4. odd.)

Řeha Jakub, vychovatel ŠD, email: reha@skolabaska.cz (1. odd.)

Šlosárková Eva, vychovatelka ŠD, email: slosarkova@skolabaska.cz (5. odd.)

Zlá Patricie, DiS., vychovatelka ŠD, email: zla@skolabaska.cz (3. odd.)

Přihlášení k docházce do ŠD

O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě řádně vyplněného zápisního lístku zákonným zástupcem, podaného v řádném termínu. Školní družina může být naplněna do celkové výše její kapacity. Žák není do ŠD přijat automaticky po odevzdání zápisního lístku. Musí splnit daná kritéria při pobytu v tomto zařízení.

Školní družina v číslech

Provoz: ranní ŠD: 6:15 – 7:40 hod., odpolední ŠD: 11:35 – 16:45 hod.

Počet oddělení: 6

Maximální kapacita: 150 žáků

Provoz školní družiny: v 6 třídách

K dispozici: počítačová učebna, tělocvična, školní zahrada, dílna, kuchyňka

Organizace dne ve ŠD:

6,15 – 7,30 příchod do ranní družiny

11,30 – 14,00 činnosti odpočinkové a rekreační, hygiena, oběd, odchody dětí domů

14,00 – 15,00 řízená činnost (není možné vyzvedávání dětí ze ŠD ani samostatný odchod dětí)

15,00 – 16,45 činnosti odpočinkové a rekreační, hygiena, svačina, odchody dětí domů

Dřívější odchod ze školní družiny

Mimořádný odchod ze ŠD musí být písemně omluvený v omluvném deníčku ŠD. Žáci nebudou z bezpečnostních důvodů uvolněni z družiny na telefonické zavolání.

Co bude dítě potřebovat pro pobyt ve školní družině?

Převlečení pro pobyt venku

Tepláková souprava, tričko s krátkým nebo dlouhým rukávem (dle aktuálního počasí), starší boty, čepice, pláštěnka

Jídlo a pití na pobyt ve školní družině