Družina

Základní informace

Na základní škole je v provozu 6 oddělení školní družiny.

 

Vedoucí školní družiny

Ing. Jana Pokludová

Vychovatelky

Jakub Řeha, oddělení č. 1

Šárka Malinová, DiS., oddělení č. 2

Bc. Šárka Valošková, oddělení č. 3

Eva Šlosárková, oddělení č. 4

Ing. Kateřina Tichopádová, oddělení č. 5

Michaela Martinková, oddělení č. 6

 

Přihlášení k docházce do ŠD

Písemné přihlášky se podávají u vychovatelek ŠD v prvním týdnu školního roku. O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitelka školy dle stanovených kritérií přijímání do ŠD.

 

Provoz školní družiny

Ranní 6:15 – 8:00

Odpolední 12:00 – 16:45

 

Dřívější odchod ze školní družiny

Mimořádný odchod ze ŠD musí být písemně omluvený, žáci nebudou z bezpečnostních důvodů uvolněni z družiny na telefonické zavolání.

 

Převlečení pro pobyt venku

Teplákovka, tričko s krátkým nebo dlouhým rukávem (dle aktuálního počasí), starší boty, čepice, pláštěnka