Základní škola Baška

O2 Chytrá škola 2019/2020

   Projekt O2 Chytrá škola pomáhá především pedagogům a rodičům lépe se zorientovat v příležitostech i nástrahách digitálního světa. Na veřejném a bezplatném portále www.o2chytraskola.cz najdete komplexní a užitečné informace o bezpečném zacházení s internetem a digitálními technologiemi i konkrétní tipy, jak o nich mluvit s dětmi

Kromě vzdělávacího portálu O2 Chytrá škola nabízí také grantový program pro základní školy, které mohou získat až 100 000 Kč v oblasti rozvoje digitálních kompetencí učitelů, žáků a jejich zákonných zástupců.

V rámci grantové výzvy 2019/2020 bylo podpořeno 69 základních škol po celé České republice a rozděleno necelých 5 000 000 Kč, v  průměru 72 000,- Kč na školu.

Základní škola a Mateřská škola, Baška, p.o. získala v rámci projektu O2 Chytrá škola grant ve výši 78 000 Kč.

Kdo je cílovou skupinou našeho projektu?

pedagogové ZŠ Baška
děti a žáci ZŠ Baška
rodiče žáků
Představujeme konkrétní cíle projektu.

Malými kroky putujeme k velkým cílům. Tento citát se mi osobně velmi líbí, protože plně charakterizuje to, čeho chceme prostřednictvím projektu dosáhnout. Naším cílem je vytvářet pro děti, žáky, dospívající a každého dalšího zájemce bezpečnou zónu virtuálního světa internetu. Představit internet, poukázat na nebezpečí, která číhají, ale také nabídnout možnosti jeho využití. Nastínit cílové skupině všech aktivit, jak třídit informace, kterými jsou zahlceni, poukázat na etické hodnoty, které je třeba ve virtuálním světě a nejen v něm dodržovat.

Kvantitativní ukazatele výstupů projektu:

přednášky s tématem vždy odpovídajícím věku žáků
certifikovaná školení RWCT –  7 pedagogů
pedagogický konzultant pro pedagogický sbor
Termín realizace projektu: září 2019 – červen 2020