Základní škola Baška

Spolek klub rodičů

Kdo jsme a co je náš cíl?

 

Jsme rodiče a přátelé ZŠ a MŠ Baška, kterým na naší škole záleží, a proto ji chceme v rámci svých možností a ve spolupráci s pedagogickým sborem pomáhat. Naší snahou je, aby bašťanská škola byla tou nejlepší školou pro naše děti, aby do ní chodily rády, cítily se v ní bezpečně a získaly v ní znalosti a dovednosti potřebné pro život ve 21. století.

Klub rodičů k dnešnímu dni sčítá 25 aktivních členů, kteří se podílejí na přípravách veškerých akcí, které pro naše děti děláme. Scházíme se minimálně 2-3x do roka, kde plánujeme jak hospodaření a rozdělování financí na daný školní rok tak přípravu akcí.

O hospodaření klubu rodičů rozhodují všichni členové klubu na říjnové chůzi pro daný školní rok. Škola předá požadavky na financování jednotlivých aktivit a členové hodnotí zda-li tato akce bude podpořena či nikoli. Zde bereme také v potaz to, aby financování bylo spravedlivé a bylo pro všechny žáky.

Zde najdete odsouhlasené požadavky, které v tomto školním roce budou proplaceny z Vašich příspěvků, dobrovolných darů a výtěžků z prodejních akcí, které pro děti děláme:

Co se týče akce Strašidelného průvodu se světýlky a dětského dne, tuto akci mají pod palcem od vymyšlení programu, kostýmů, rekvizit, ozvučení, jídla a pití až po případný úklid všichni členové klubu, kteří se daný čas mohou zúčastnit – jak aktivně (svou přítomností na místě) či pasivně (poskytnou dary – např. občerstvení, pití apod.). Podotýkám, že příprava těchto akcí zabere všem členům hodně času – proto si nesmírně vážíme každého člena našeho klubu a musím také podotknout, že ve spolupráci s vedením školy a učiteli se už leccos povedlo.

V případě, že se nevyčerpají všechny zmíněné odsouhlasené požadavky na jednotlivé financování a vytvoří se finanční rezerva, je poskytnut škole hmotný dar – Klub rodičů zakoupil v posledních letech škole novou keramickou pec, el. piáno, kytaru, várnice, různé deskové hry, kreativní sady, sady na malování obličeje,  apod.

Od loňského roku jsme nově začali přispívat na kreativní tvorbu dětí ve všech odd. školní družiny.

Protože věříme, že možností, jak školu podpořit a také lidí, kteří by ji rádi pomohli, je hodně, rozhodli jsme se posílit činnost klubu rodičů a přátel školy a vyzvat všechny zájemce ke spolupráci. Protože víc hlav víc ví, víc rukou toho víc udělá a čím více nás bude, tím větší budou naše možnosti a tím více toho pro školu a naše děti uděláme :-).

Pokud máte zájem o členství, stačí napsat na email: klubrodicu@skolabaska.cz.

 

Zuzana Němcová, DiS.

předsedkyně spolku