Mateřská škola Kopretina

Stravné a školné

Úplata za předškolní vzdělávání a školní stravování

Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2022/2023

600 Kč / měsíc

Úplata se platí po celý školní rok od 1. září do 30. června, pokud je dítě řádně včas odhlášeno na celý prázdninový měsíc, je od úplaty osvobozeno.
Školné za předškolní vzdělávání se platí bezhotovostním stykem od 1. do 15. v měsíci na

účet 2800988888/2010

Osvobozeni od úplaty:
–      všechny děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné (5leté), vč. odkladů

–      zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi

–      zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči

–      rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče.

–       to vše za předpokladu, že skutečnost prokáže v daném měsíci řediteli mateřské školy na základě žádosti (nevztahuje se na zákonem stanovenou bezúplatnost v posledním školním roce).

Školní stravování

Celodenní strava 1144kč / měsíc

Celodenní strava (bezlepková dieta) 682kč / měsíc

Celodenní strava – starší dítě 1298kč / měsíc

Celodenní strava – starší dítě (bezlepková dieta) 814kč / měsíc

 

●    odhlášení a přihlášení stravy den předem nejpozději do 13 hodin, a to přes:

–      webový portál www.strava.cz

(přihlašovací údaje dostanete při nástupu do MŠ)

–      email skolnijidelna@skolabaska.cz

–      SMS zprávou na číslo 734 447 293

V případě onemocnění můžou rodiče první den nemoci odebrat stravu do jídlonosiče a to od 11.30 do 12 hodin v bočním výdeji v Bašce, a od 12:00 do 12:15 v Kunčičkách.

Strava za předškolní vzdělávání se platí bezhotovostním stykem „INKASNÍ PLATBOU“ od 1. do 15. v měsíci na

účet 2600988891/2010