Základní škola Baška

Složení školské rady

Složení školské rady na období 2018 – 2021

kontaktní email: skolskarada@skolabaska.cz

za zákonné zástupce
Radka Bialá Růžičková – členka

za zákonné zástupce
Romana Svobodová – členka

za zřizovatele
Mgr. Romana Žižková – členka

za zřizovatele
Ing.  Radovan Kolek – člen

za pedagogické pracovníky
Mgr. Martina Mílová – předsedkyně

za pedagogické pracovníky
Mgr. Ivona Popieluchová