Mateřská škola Kunčičky

U nás

Mateřská škola v Kunčičkách u Bašky vznikla adaptací obecního úřadu a později školního bytu dne 28. září 1951 v budově ZŠ v Kunčičkách u Bašky. V roce 2011 oslavila 60. výročí svého založení. Starší, rekonstruovaná, jednoposchoďová budova s  půdními střešními prostory svým vzhledem zapadá do stylu podhorské vesnice. Je obklopena chráněným stromy, keři a dostatkem zeleně v nově vybudované zahradě (v roce 2015) s přírodními hracími prvky.

1.1. 2004 se mateřská škola stala součástí základní školy Baška s odloučeným pracovištěm v Kunčičkách u Bašky.

Kapacita mateřské školy je 50 dětí. Navštěvují ji děti z obcí Kunčičky u Bašky a Hodoňovice. Má dvě třídy, třídu mladších dětí – Sluníčko a starších dětí – Kapky.

Ve školním roce 2011 – 2012 získala název „MŠ DUHA“ a logo duhy a sluníčka.

Provoz mateřské školy je od 6:15 do 16:45 hodin tak, aby odpovídal potřebám veřejnosti.

MŠ se nachází uprostřed obce s okolím, které umožňuje dětem osobní zkušenost s přírodou a podporuje rozvoj environmentální senzitivity, schopnost vnímat přírodu a utvářet si k ní kladné postoje. Využíváme formu výuky v terénu ve školní zahradě, ale i v širokém okolí. Děti mají dostatek času na hrátky s přírodou a samy tak objevují zákonitosti přírody.

Podporujeme u dětí fyzickou zdatnost a zdravý životní styl pohybovými aktivitami ve školní zahradě a hřišti za budovou a častými procházkami do širokého okolí: olšinou k řece Ostravici, k  vlakovému nádraží, na fotbalové nebo volejbalové hřiště, po místních málo frekventovaných silnicích mezi zástavbou, podchodem pod hlavní silnicí směrem k části obce Hlíny. Na delší procházku se vydáváme na přehradu v Bašce, do obce Baška (kulturní dům, obecní úřad, mateřská škola Baška) nebo do Hodoňovic (ranč, hasičská stanice).

V okolí školy můžeme pozorovat chov hospodářských zvířat, exotického ptactva, práci dospělých v  obchodě, na pile, v autoopravně, ve mlýně, na nádraží, v kovošrotu, na stavbě. Můžeme si domluvit návštěvu v  moštárně, u včelaře, v knihovně, u hasičů.

Pracujeme podle rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s vlastním Školním vzdělávacím programem: „Společně, přesto každý svou cestou…“. Každoročně ho doplňujeme dodatkem, celoročním školním projektem, který se zaměřuje na jednotlivé oblasti rozvoje osobnosti dítěte předškolního věku a zakládá si na úzké spolupráci a podpoře s rodinou dítěte.

V mateřské škole pracujeme ve dvou třídách umístěných v přízemí budovy, s vlastním sociálním zařízením a šatnou. Obě třídy jsou vybaveny bezpečným a estetickým dětským nábytkem a komponenty, které vytvářejí prostor pro hru individuální i ve skupinkách. Herny i pracovny jsou vybaveny hračkami a didaktickými pomůckami, které vyhovují potřebám dětí, jejich počtu i věkovým zvláštnostem. Materiální podmínky průběžně zkvalitňujeme a doplňujeme. V prostorách mateřské školy se nachází podkrovní stálá ložnice s wc, v suterénu výdejna jídla s jídelnou, školní tělocvična. Děti z obou tříd se setkávají v ložnici, jídelně a na zahradě. V budově je poměrně velké množství schodů, které děti musí denně zdolávat. Od září 2019 se uvolnily prostory dvou tříd a chodby v  prvním patře budovy po základní škole Baška. Mateřská škola v současné době využívá jednu třídu k pohybovým skupinovým aktivitám, k dramatické výchově dětí a k realizacím pohybových a tanečních kroužků. Druhá třída, vybavená interaktivní tabulí, slouží ke skupinovému  vzdělávání a přípravě předškolních dětí k zápisu do první třídy. Na chodbách prvního patra byly vybudovány úložné prostory výtvarných potřeb, v kabinetě byla zařízena kancelář pro vedoucí učitelku.

 

,,Komukoli prospěti můžeš, prospívej rád. Možno-li celému světu.“

 ,,Učit lze slovy, vychovávat jen příkladem.“

 ,,Šťastný národ, který má hojnost dobrých škol a dobrých knih.“

 

J. A. Komenský