Základní škola Baška

H-mat – kolegiální podpora

Kolegiální podpora – společná cesta k individuálnímu rozvoji

Cílem projektu kolegiální podpory je osobnostní a profesní rozvoj pedagogů, který přispěje ke zvýšení kvality vzdělávání na základních a mateřských školách. Hlavním cílem projektu je umožnit učení pedagogů od sebe navzájem praktickou formou – kolegiální podporou. Hlavní náplní je spolupráce lektorů s učiteli, které provázejí rozvojem v profesní oblasti. Nad rámec finančního ohodnocení zapojených pedagogů získá škola didaktické pomůcka a vybavení nutné k realizaci aktivit kolegiální podpory v hodnotě cca 35.000 Kč.

Získaná částka: 69.500 Kč