Základní škola Baška

Zahrada v přírodním stylu při MŠ Baška

Škola se zapojila do výzvy č. 16/2017 národního programu Životního prostředí, kde se nám podařilo získat na zvelebení školní zahrady v mateřské škole v Bašce 491 976 Kč. Z těchto finančních prostředků vybudujeme na zahradě venkovní učebnu pro děti, dřevěný hmatový chodík s různými výplněmi materiálu, vrbové chýše, vyvýšené záhony, nová písková laboratoř a hlavně dojde k „rekonstrukci“ a úpravě terénu a travnaté plochy. Celá zahrada bude koncipována do několika oblastí, které na sebe budou přirozeně navazovat a vytvoří pro děti bezpečné útočistě nejen pro hru, ale i pozorování, objevování a bádání. Tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.