Mateřská škola Kunčičky

Duhové sportování

DODATEK ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ŠKOLNÍ ROK 2019 – 2020

DUHOVÉ SPORTOVÁNÍ

 

Charakteristika projektu:

Pohyb je pro děti naprostou samozřejmostí. Děti rády běhají, skáčou, překonávají překážky, tancují, vrtí se… Proto v letošním školním roce využijeme tuto jejich přirozenou touhu a potřebu a zaměříme se na rozvoj jejich pohybových schopností. Nabídneme jim rozmanité formy pohybových aktivit, rozvíjejících nejen fyzickou zdatnost, ale i schopnost spolupráce, komunikace, pochopení hry „fair-play“ a přirozenou radost z pohybu.

Časový plán projektu: celoroční, realizovaný formou týdenních témat

Věková skupina:  2 – 6 leté děti

Místo realizace: kombinace prostředí (třídy MŠ, tělocvična MŠ, zahrada MŠ, okolí MŠ – fotbalové hřiště, nedaleký les, louka, přehrada Baška, okolí řeky Ostravice)

Motivace dětí: probíhá formou motivačních zvířátek (motýlek, zajíček, veverka, had, medvěd, žabka a rybičky)

Obsahové části RVP PV, jež jsou v pedagogickém projektu obsaženy:

Dítě a jeho tělo (oblast biologická)

Dítě a jeho psychika (oblast psychologická)

Dítě a ten druhý (oblast interpersonální)

Dítě a společnost (oblast sociokulturní)

Dítě a svět (oblast environmentální)

Hlavním záměrem projektu je zaměřit se na rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé motoriky, rozvíjet nejen fyzickou zdatnost, ale i schopnost spolupráce, komunikace, pochopení hry „fair-play“ a přirozenou radost z pohybu, osvojit si poznatky a dovednosti důležité k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí.

     Forma realizace projektu:

je součástí každodenních činností v MŠ (Třídní vzdělávací plány):

 • pohybové hry
 • PH s doprovodem říkanek
 • ranní pohybové chvilky (pravidelné zařazování zdravotnických cviků,)
 • míčové hry
 • využití sportovního náčiní (švihadla, míče, „házecí“ míčky, drátěnky, polštářky…)
 • relaxační techniky (uvolňování, prvky jógy, aj.)
 • tanečky (využití DVD „Tančíme s Míšou“ , aj.)
 • pobyt venku – využívat okolí MŠ (fotbalové hřiště, les, zahrada MŠ, turistika – delší vycházky např. do Hodoňovic na hřiště; do Místku, aj.)
 • zařazování atletických prvků do cvičení
 • využívání tělocvičny a jejího zázemí (nářadí, náčiní)
 • kolektivní hry s pravidly
 • taneční kroužek
 • společné akce pro rodiče s dětmi:

Bramboriáda (říjen), Kouzelný advent s vánočním vystoupením dětí, Duhová olympiáda (konec školního roku)

prezentace školy: článek do zpravodaje, fotodokumentace

Dokument k projektu je ke stažení ZDE