Družina

Tvoříme svět krásnější

Tvoříme svět krásnější – velkorysost

 V říjnu jsme pokračovali v našich družinách v realizaci našeho projektu s názvem „Tvoříme svět krásnější“. Říjnovým tématem byla „Velkorysost“. Kdo to je velkorysý člověk? Význam tohoto slova jsme si vysvětlili čtením dětského psychologického příběhu, který byl o lakomosti. Poté jsme si povídali, jak se projevuje člověk, který není lakomý (je velkorysý). Děti uvedly, že velkorysý člověk je člověk, který se s druhým o něco rozdělí, který druhému něco půjčí nebo daruje, který druhému pomáhá a který dělá druhému radost. Od povídání jsme přešli k prožitkovým aktivitám. Zahráli jsme si několik her, které podpořily právě tyto vlastnosti. No, a na závěr jsme se pustili do tvoření. Nebýt lakomý znamená něco jen tak druhému dát. A tak jsme malovali kamínky pro štěstí pro obyvatelé Bašky. Jedno odpoledne jsme se s našimi třemi odděleními, které se věnují tomuto projektu, sešli před školou a společně jsme vyrazili na procházku. Během procházky jsme namalované kamínky pokládali na různá místa, aby je obyvatelé Bašky mohli nalézt. Projděte se po okolí a najděte si svůj kamínek pro štěstí.

Bc. Šárka Valošková a Eva Šlosárková

Vychovatelky Základní školy Baška

 

Tvoříme svět krásnější“, tak zní název celoročního projektu dětí ze školních družin Citrónků a Sluníček Základní školy Baška. Během školního roku se budeme věnovat postupně různým tématům, díky kterým se osobnostně posuneme a budeme tak tvořit svět krásnější. V září jsme se dozvěděli, že krásnější svět může tvořit každý z nás. Je třeba totiž začít sám u sebe. Pokud začneme my konat dobro vůči jiným lidem, ovlivní to lidi okolo a ti začnou šířit dobro dál a dál. Lidé k sobě budou laskavější a svět bude krásnější. Zářijovým tématem byla „Sebeláska“. Jak bychom mohli mít rádi svět okolo, pokud bychom neměli rádi sami sebe? A tak jsme v září u sebe pěstovali sebelásku. Zahráli jsme si spoustu her zaměřených na podporu sebelásky, oceňovali jsme před ostatními své krásné charakterové vlastnosti, četli jsme příběh O čarodějnici, která neměla ráda sama sebe, a diskutovali jsme nad příběhem, připravovali jsme si jablíčka s čokoládovou polevou, protože nachystat si něco chutného a zároveň zdravého, i tohle je sebeláska. Na závěr jsme nakreslili k tématu obrázky, ze kterých jsme udělali ve vestibulu školy nástěnku, aby se o sebelásce dozvědělo co nejvíce lidí. A jak vnímají sebelásku děti? Táďa: „Sebeláska je, když děláme, co máme rádi.“, Meli: „Sebeláska je, když se staráme o své zdraví a o své tělo.“, Viki: „Sebeláska je, když se máme rádi.“ Aďa: „Sebeláska je, když si plníme své sny.“ A jaké jsou vaše sny? Zkusíte svou sebelásku v sobě upevnit také?

Bc. Šárka Valošková a Eva Šlosárková

Vychovatelky Základní školy Baška