Družina

Tvoříme svět krásnější

Tvoříme svět krásnější – jsme laskaví

 V únoru pokračoval náš projekt s názvem „Tvoříme svět krásnější“. Únorovým tématem byla „Laskavost“. Na úvod našeho projektového dne jsme si četli dětský psychologický příběh s názvem „Jablíčka dědy Karpíška“, který byl o laskavém chování dětí ke staršímu pánovi. Po skončení četby jsme si příběh převyprávěli a poté jsme vedli rozhovor, co je to laskavost a kdo je to laskavý člověk. Děti velmi dobře pochopily, že laskavý člověk se chová k druhému přátelsky, je vlídný, milý, dobrosrdečný a pomáhá nezištně druhému. Abychom si tyto vědomosti upevnili, zahráli jsme si pohybovou hru s názvem „Laskavost pro kamaráda“. Laskavost můžeme projevovat různými způsoby. Můžeme udělat drobnou radost pro druhého. A tak děti z jednotlivých oddělení školních družin vyrobily dobrůtku pro potěšení pro kamarády z jiných oddělení a dobrůtky si vzájemně nabídly. Na závěr jsme si říkali, že bychom mohli udělat laskavost také pro dospěláky ve škole. A tak jsme začali malovat obrázky pro potěšení pro paní ředitelku, paní zástupkyni, učitele, paní sekretářky, paní uklízečky, kuchařky, zkrátka udělali jsme radost mnoha lidem ve škole. Domluvili jsme se, že laskavost budeme projevovat i doma. Zkuste tvořit krásnější svět s námi. Drobná laskavost vyvolá v druhém velkou radost.

Za školní družiny Bc. Šárka Valošková

Vedoucí vychovatelka školních družin ZŠ Baška

Tvoříme svět krásnější – staráme se o zvířátka v zimě

 V lednu pokračoval náš celoroční projekt s názvem „Tvoříme svět krásnější“. Lednovým tématem byla „Péče a starost o volně žijící zvířátka v zimě“. Na úvod jsme si přečetli dětský psychologický příběh s názvem „O zvířátkách v zimě aneb Pomáhat zvířátkům v zimě je správné“. Příběh byl tentokrát nedokončený a děti měly možnost se zamyslet, jestli to mají zvířátka v zimě jednoduché, když napadne sníh, a proč. Děti se shodly, že to mají zvířátka složité, protože všechna jejich potrava je pod sněhem. Abychom se ještě více dokázali do zvířátek vcítit, zahráli jsme si týmovou pohybovou hru „Na hladové vrabečky“, při které děti hledaly semínka slunečnice pod pokrývkou sněhu. Při brainstormingu jsme podávali různé návrhy, jak můžeme volně žijícím zvířátkům v zimě pomoct. Děti navrhly, že můžeme sypat ptáčkům krmení, můžeme postavit krmítko nebo můžeme nosit lesním zvířátkům krmení do lesa. Čím ale můžeme jednotlivé druhy zvířat přikrmovat, abychom jim neublížili? To jsme se dozvěděli z další didakticko-pohybové hry. Na závěr odpoledne jsme vyrobili jedlé baňky pro ptáčky a veverky a šli jsme je společně pověsit na keříky a stromy u přehrady Baška. Druhý den jsme nakreslili velkoformátové obrázky na téma „Staráme se o zvířátka v zimě“. Tyto obrázky budou nejen zdobit školu, ale budou zároveň motivovat i ostatní děti, jak mohou pomáhat zvířátkům v zimě. Zkuste to i Vy.

Za školní družiny Bc. Šárka Valošková

Vedoucí vychovatelka školních družin ZŠ Baška

 

Tvoříme svět krásnější – děláme dobré skutky

V prosinci pokračoval náš družinový projekt s názvem „Tvoříme svět krásnější“. Prosincovým tématem bylo dělání dobrých skutků. Co jsme k tomuto tématu dělali? Nejdříve jsme si poslechli dětský psychologický příběh s názvem „Malý chlupáček“ aneb Dělání dobrých skutků nás obohacuje. Poté jsme si příběh rozebrali a povídali jsme si na téma, jak můžeme dělat dobré skutky. Děti vymyslely, že dobré skutky můžeme dělat tak, že někomu pomůžeme. Když uvidíme například nějakého staršího člověka, který nese těžkou tašku, můžeme mu ji pomoct odnést, nebo můžeme pomoct převést slepého člověka po přechodu, také můžeme dělat dobrý skutek pro naše maminky a tatínky. Něco jim namalovat, vyrobit nebo jim nachystat nějaké občerstvení. Přemýšleli jsme také, jak můžeme dělat dobré skutky mezi sebou navzájem. Shodli jsme se na tom, že dělat dobré skutky jeden druhému můžeme tím, že pro druhého uděláme něco, co ho potěší. A tak jsme začali hned dobré skutky konat. Děti vymyslely, že by se mohly vzájemně potěšit tak, že si udělají masáž. Pustili jsme si tedy relaxační hudbu a děti si vzájemně namasírovaly hlavu, záda a dlaně. Poté jsme si říkali, že bychom mohli udělat dobrý skutek také pro seniory z Bašky. Vyrobili jsme tedy vánoční přání a přáníčka, která poputují před Vánocemi do schránek seniorům. Pro seniory z budovy Senior jsme si připravili další dobrý skutek. Nacvičili jsme  vánoční pásmo písniček a básniček, vyrobili jsme pro ně vánoční dárečky a šli jsme je potěšit. Nechyběl ani dobrý skutek pro naše rodiče. Během prosince jsme pro ně vyrobili několik dárečků. V průběhu prosince jsme rovněž sbírali pohlednice pro tělesně postiženou Lucinku. Na každou pohlednici jsme napsali přání a pohlednice jsme poslali před Vánocemi Lucince. Tímto tématem jsme se naučili, že děláním dobrých skutků obohacujeme nejen obdarovaného, ale také sami sebe.

Za školní družiny Základní školy Baška Bc. Šárka Valošková, vedoucí vychovatelka

 

Tvoříme svět krásnější – děláme radost nemocným lidem

V listopadu pokračoval náš družinový projekt s názvem „Tvoříme svět krásnější“. Listopadovým tématem bylo dělání radosti nemocným lidem. Děti si poslechly dětský psychologický příběh o tom, že pomáhat handicapovaným lidem je krásné. Poté jsme příběh rozebírali a zamýšleli jsme se nad tím, kdo je to handicapovaný člověk. Zahráli jsme si několik her, při kterých si děti vyzkoušely, jak se cítí tělesně postižení lidé a lidé se zrakovým a sluchovým postižením. Děti si uvědomily, že to tito lidé nemají jednoduché. A tak jsme začali kreslit obrázky na téma „Usměj se – Tvůj úsměv léčí nejen Tebe, ale i všechny ostatní“. Děti namalovaly moc krásné obrázky. Tyto obrázky věnujeme do čekáren lékařů, aby se co nejvíce lidí uzdravilo.

Za školní družiny ZŠ Baška Bc. Šárka Valošková, vedoucí vychovatelka.

 

Tvoříme svět krásnější – velkorysost

 V říjnu jsme pokračovali v našich družinách v realizaci našeho projektu s názvem „Tvoříme svět krásnější“. Říjnovým tématem byla „Velkorysost“. Kdo to je velkorysý člověk? Význam tohoto slova jsme si vysvětlili čtením dětského psychologického příběhu, který byl o lakomosti. Poté jsme si povídali, jak se projevuje člověk, který není lakomý (je velkorysý). Děti uvedly, že velkorysý člověk je člověk, který se s druhým o něco rozdělí, který druhému něco půjčí nebo daruje, který druhému pomáhá a který dělá druhému radost. Od povídání jsme přešli k prožitkovým aktivitám. Zahráli jsme si několik her, které podpořily právě tyto vlastnosti. No, a na závěr jsme se pustili do tvoření. Nebýt lakomý znamená něco jen tak druhému dát. A tak jsme malovali kamínky pro štěstí pro obyvatelé Bašky. Jedno odpoledne jsme se s našimi třemi odděleními, které se věnují tomuto projektu, sešli před školou a společně jsme vyrazili na procházku. Během procházky jsme namalované kamínky pokládali na různá místa, aby je obyvatelé Bašky mohli nalézt. Projděte se po okolí a najděte si svůj kamínek pro štěstí.

Bc. Šárka Valošková a Eva Šlosárková

Vychovatelky Základní školy Baška

 

Tvoříme svět krásnější“, tak zní název celoročního projektu dětí ze školních družin Citrónků a Sluníček Základní školy Baška. Během školního roku se budeme věnovat postupně různým tématům, díky kterým se osobnostně posuneme a budeme tak tvořit svět krásnější. V září jsme se dozvěděli, že krásnější svět může tvořit každý z nás. Je třeba totiž začít sám u sebe. Pokud začneme my konat dobro vůči jiným lidem, ovlivní to lidi okolo a ti začnou šířit dobro dál a dál. Lidé k sobě budou laskavější a svět bude krásnější. Zářijovým tématem byla „Sebeláska“. Jak bychom mohli mít rádi svět okolo, pokud bychom neměli rádi sami sebe? A tak jsme v září u sebe pěstovali sebelásku. Zahráli jsme si spoustu her zaměřených na podporu sebelásky, oceňovali jsme před ostatními své krásné charakterové vlastnosti, četli jsme příběh O čarodějnici, která neměla ráda sama sebe, a diskutovali jsme nad příběhem, připravovali jsme si jablíčka s čokoládovou polevou, protože nachystat si něco chutného a zároveň zdravého, i tohle je sebeláska. Na závěr jsme nakreslili k tématu obrázky, ze kterých jsme udělali ve vestibulu školy nástěnku, aby se o sebelásce dozvědělo co nejvíce lidí. A jak vnímají sebelásku děti? Táďa: „Sebeláska je, když děláme, co máme rádi.“, Meli: „Sebeláska je, když se staráme o své zdraví a o své tělo.“, Viki: „Sebeláska je, když se máme rádi.“ Aďa: „Sebeláska je, když si plníme své sny.“ A jaké jsou vaše sny? Zkusíte svou sebelásku v sobě upevnit také?

Bc. Šárka Valošková a Eva Šlosárková

Vychovatelky Základní školy Baška