Družina

Úplata

Úplata za školní družinu na I. pololetí je splatná převodem na učet číslo 2800988888/2010 do 15. 10.

Úplata za školní družinu na II. pololetí je splatná převodem na účet číslo 2800988888/2010 do 15. 2.

 

Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte, ŠD

Základní částka úplaty je pro školní rok 2023/2024 stanovena na 250 Kč/měsíc.

Ceník úplaty ŠD je součástí směrnice k úplatě za pobyt ve školní družině.

Výše úplaty na pololetí činí 1250,- Kč.  

Úplatu je možné uhradit do 15.10. rovněž platbou na celý rok, což je 2500,- Kč.  

Žádáme vás o dodržování platby přesných částek.