Mateřská škola Kopretina

Krok za krokem pranostikovým rokem – třída Motýlek 2021-2022

Pranostiky dobře ví, jaké bude počasí 🙂

Pranostiky jsou součástí našeho kulturního bohatství a ani v dnešní době, době přesných meteorologických měření, neztrácejí svůj smysl. Již od pradávna se lidé naučili řídit a přizpůsobovat své životy rozmary počasí. Lidé se často řídili pranostikou na základě svého pozorování v hospodářství, protože počasí ovlivňuje naši náladu, myšlení, výběr oblečení, volnočasové aktivity atd. Lidé si všímali průběhu počasí, jeho změn, jeho závislostí, jeho vlivů na rostlinnou a živočišnou říši. Pranostiky nejsou pouze větami s funkcí předpovědi, v pranostikách je ukryto spousty moudrosti našich předků.

Skrze motivaci pranostikou budeme rozvíjet slovní zásobu, řečové schopnosti, jazykové dovednosti, komunikativní dovednosti, paměť, ale také pozornost. Budeme propojovat jednotlivé vzdělávací oblasti a zaměřovat se na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu. Záměrem tohoto projektu je využít určité části vzdělávacího obsahu ŠVP MŠ s důrazem na komunikativní kompetence a celkově rozvíjet osobnost dítěte ve všech vzdělávacích oblastech.

Děti budou skrze pranostiky poznávat kulturní hodnoty našich předků, vnímat a získávat kladný vztah k přírodě, vnímat souvislosti jednotlivých ročních období, získávat prožitky a zážitky, které povedou kladným zážitkům.

V tomto roce se děti seznámí s několika pranostikami, které budou navazovat na týdenní témata, které máme uvedeny v třídním vzdělávacím programu.

Informační leták ZDE.