Jídelna

Ceny stravného

Ceny stravného na strávníka a den

MŠ - celodenní strava36 Kč
MŠ - celodenní strava - starší děti38 Kč
ZŠ - oběd 1. - 4. třída22 Kč
ZŠ - oběd 5. - 9. třída*24 Kč
důchodci, cizí strávníci66 Kč
dětská skupina Hodoňovice74 Kč

* Podle ustanovení § 1 odst. 2 ve smyslu přílohy č.2 vyhlášky č.107/2005Sb, je žák 4.třídy, který ve školním roce dosáhne věku 11 let, zařazen v rozpětí finančního limitu pro věkovou skupinu 11  – 14 let.

 

Ceny stravného na strávníka/zálohové platby inkasem na měsíc

MŠ - celodenní strava792 Kč
MŠ - celodenní strava - starší děti836 Kč
ZŠ - oběd 1. - 4. třída484 Kč
ZŠ - oběd 5. třída, II. stupeň528 Kč
Cizí strávníci, důchodci1452 Kč
Dětská skupina1628 Kč