Jídelna

Ceny stravného

Ceny stravného na strávníka a den

MŠ - celodenní strava40 Kč
MŠ - celodenní strava - starší děti42 Kč
ZŠ - oběd 1. - 4. třída26 Kč
ZŠ - oběd 5. - 9. třída*28 Kč
důchodci, cizí strávníci70 Kč
dětská skupina Hodoňovice78 Kč

* Podle ustanovení § 1 odst. 2 ve smyslu přílohy č.2 vyhlášky č.107/2005Sb, je žák 4.třídy, který ve školním roce dosáhne věku 11 let, zařazen v rozpětí finančního limitu pro věkovou skupinu 11  – 14 let.

 

Ceny stravného na strávníka/zálohové platby inkasem na měsíc

MŠ - celodenní strava920 Kč
MŠ - celodenní strava - starší děti966 Kč
ZŠ - oběd 1. - 4. třída598 Kč
ZŠ - oběd 5. třída, II. stupeň644 Kč
Cizí strávníci, důchodci1610 Kč
Dětská skupina1794 Kč