Jídelna

Odhlášení stravy

  1. Odhlášky, přihlášky stravy den předem do 13 hodin pouze v pracovní dny. Ve dnech pracovního volna, víkendů a státních svátků si nelze stravu odhlásit. Odhlášky a přihlášky na na tel. číslo 734 447 293 formou SMS nebo e-mailem: skolnijidelna@skolabaska.cz, nebo každý individuálně prostřednictvím webové aplikace www.strava.cz.
  2. Pokud je plánovaná nepřítomnost dítěte pouze pro odpolední pobyt ve školce, lze v systému odhlásit pouze odpolední svačinu.
  3. Na pozdější odhlášky nebude brán zřetel.

Dítě/žák má nárok na stravu vždy v první den nemoci dítěte. Rodič – zákonný zástupce – je povinen na další dny stravu odhlásit. Za druhý a další den nepřítomnosti žáka ve škole nebo ve školce bude k ceně stravného účtován doplatek za neodhlášenou stravu ve výši 40 Kč za věcnou režii, provozní a mzdové náklady.

 

Jídlo vydané do jídlonosiče spotřebujte nejpozději do 15:00 hodin téhož dne.