Základní škola Baška

Důležité termíny

4. září 2023: třídní schůzky 1.tříd

  • informace o organizaci školního roku pro rodiče žáků 1. třídy, seznámení se ŠŘ

30. listopadu 2023: třídní schůzky, konzultační hodiny

  • informace o prospěchu a chování
  • plánované akce školy
  • různé

11. dubna 2024: třídní schůzky, konzultační hodiny

  • informace o prospěchu a chování
  • plánované školní výlety, škola v přírodě a další akce
  • různé

Průběžné i souhrnné pololetní hodnocení je žákům zaznamenáváno průběžně v aplikaci BAKALÁŘ.

18.4. 2024: Zápis žáků do první třídy

5.2.2024 – 9.2.2024: Lyžařský výcvik 7. ročník