Základní škola Baška

Důležité termíny

1. září 2021: třídní schůzky 1.tříd

  • informace o organizaci školního roku pro rodiče žáků 1. třídy, seznámení se ŠŘ

2. prosince 2021: třídní schůzky, konzultační hodin

  • informace o prospěchu a chování
  • plánované akce školy
  • různé

31. března 2022: třídní schůzky, konzultační hodiny

  • informace o prospěchu a chování
  • plánované školní výlety, škola v přírodě a další akce
  • různé

Průběžné i souhrnné pololetní hodnocení je žákům zaznamenáváno průběžně v aplikaci BAKALÁŘ.