Aktuality

Škola 

Zlatý Ámos

Dne 21. února 2024 v 07:15 hodin jsme se s naším třídním učitelem Adamem Valíčkem vydali do Brna na Jihomoravský úřad, kde se konala anketa Zlatý Ámos 2023/2024. Jistě se ptáte, co je to za soutěž. Tato soutěž je anketa o nejlepšího učitele České republiky.

Cesta byla parádní – spousta smíchu, vtipů, kvízů z rádia, ale i přemýšlení o tom, jak to celé bude probíhat. Někteří jsme sice měli trochu obavy, ale protože jsme dobrý tým, navzájem jsme se podporovali a uklidňovali.

Když jsme dojeli na místo, čekali jsme, až přijde porota, která anketu zahájí. Porota nám na uvítanou zazpívala jejich písničku a poté se každá škola krátce představila (např. odkud jsme přijeli, v jakém seskupení, proč atd.). Po představení jsme si vylosovali číslo, v jakém pořadí daný učitel/učitelka půjde. Měli jsme za úkol připravit si krátké vystoupení a také jsme absolvovali zhruba pětiminutový rozhovor s porotou. Pak už následovalo jen nekonečné čekání, které jsme si zpříjemňovali připraveným občerstvením a různými nápoji. Po 14 hodině jsme se všichni konečně sešli ve velké síni. Ještě před samotným vyhlašováním dostal každý z učitelů nálepku s nápisem „Zde učí účastník ankety Zlatý Ámos“, která se měla vylepit u hlavního vchodu školy, protože jak řekla porota: „rodiče volí školu podle dobrých a kvalitních učitelů“. Našemu panu učiteli Valíčkovi porota pogratulovala už jen za to, že u nás dávno vyhrál, když jsme ho tam přihlásili.

Při vyhlašování tři učitelé postoupili do semifinále a ten čtvrtý se pak kromě postupu stal zároveň Zlatým Ámosem Jihomoravského kraje. I když to bylo velmi napínavé a prožívali jsme spoustu emocí, náš p. učitel to bohužel nevyhrál. Bylo nám to líto, ale pro nás už vítěz je, protože kdyby nebyl, tak bychom ho do Zlatého Ámose ani nepřihlásili.

Za celou výpravu Adam Gajda, Zuzana Šindelková, Valerie Ledererová a MSc. Adam Valíček