Aktuality

Družina 

Září ve 3. a 4. oddělení ŠD

Stalo se…

…někdo říká, že jsou ještě moc malí, někdo, že jsou nezralí…

My ale víme, že je ten nejlepší čas naučit naše druháky správnosti, protože „co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš“

V rámci mezinárodního dne první pomoci, ze dne 10.9, jsme pro žáky tříd 2.A a 2.B zorganizovali v družině úžasnou odpolední besedu na téma PRVNÍ POMOC.

Odpoledne jsme zahájili krátkou prezentací s důležitými telefonními čísly, základními informacemi (co sdělit při volání záchranné služby), s jakými úrazy se mohou žáci setkat ve škole i mimo ni a jak reagovat.

Následovala praktická ukázka obvazového materiálu, techniky obvazování, ukázka první pomoci při kolapsu, děti si vyzkoušely tzv. židličku.

Čas byl však proti nám a zhola jsme nestihli sdělit vše. Děti však byly úžasné – aktivně se zapojovaly do všech aktivit, pokládaly zajímavé otázky, diskutovaly a zajímaly se.

Věřím, že v těchto vzdělávacích besedách budeme i nadále pokračovat.

 

Za ŠD Martina Bajerová a Michaela Martinková