Aktuality

Družina 

Září v oddělení Včelky

V měsíci září se děti seznámily s novou paní vychovatelkou. Připomněly si pravidla ve školní družině. Společně s paní vychovatelkou si ve třídě ukázali nové hračky a ukázali si jejich rozmístění. Děti vymyslely název družiny „Včelky“ a vytvořily družinovou vlajku. Také si připomněly bezpečnost ve třídě, při cestě do školy, na společných výletech, v prostorách školy. Ukázaly si prostředí Bašky, budovy, ale i přírodu. V Bašce jsme se procházeli k přehradě, ale i na hřiště, kde jsme zakončili poslední letní dny.

Také se děti vypravily s paní vychovatelkou na cestu „do Afriky“, dozvěděly se i o Egyptských pyramidách. Později se dozvěděly i o pyramidě zdraví, při projektovém dnu děti soutěžily, poslechly si pohádku a vytvořily svou pyramidu zdraví „pyramiďáčka“. Kromě egyptských pyramid jsme si s dětmi ukázali jiné známe světové památky. Děti byly moc šikovné a naučily se i některé prvky jógy.

Za ŠD p. vychovatelka Patricie Zlá