Aktuality

Družina 

Září v družině 2.B. a 4.B.

Nový školní rok jsme zahájili vzájemným seznámením dětí z obou tříd a paní vychovatelky. Zahráli jsme si společně seznamovací hry a vzájemně představili své koníčky a záliby. S dětmi jsme si zavedli družinová pravidla, která nám budou pomáhat k tomu, ať nám je společně v družině pěkně. Skoro jednohlasně jsme si odsouhlasili název našeho oddělení a to „BANÁNI“. Díky nádhernému počasí, které nám přálo, jsme mohli každou volnou chvilku trávit venku na čerstvém vzduchu. V rámci poznávání naší obce jsme navštívili naše dobrovolné hasiče z Bašky. V hasičárně nás přivítal pan Haindreich a slečna Doležalová. Na začátku nás seznámili, v čem práce dobrovolného hasiče spočívá a co obnáší. Poté nás provedli celým zázemím hasičárny, ukázali nám veškerou hasičskou výstroj i techniku a vysvětlili nám její fungování. Děti si na vlastní kůži vyzkoušely, jak těžké je to v obleku hasiče s přilbou a přístrojem na zádech. Velkou atrakcí pro děti bylo prozkoumat hasičské auto z venku i zevnitř.

Na závěr měsíce jsme se spolužáky z první třídy prožili projektový den „Zdravým jídlem ke zdraví“. Děti se poslechly pohádku k tématu, zahrály si hry o jídle, zatančily a vytvořily nádherného „Pyramidáčka“.