Aktuality

Škola 

Výsledky dotazníkového šetření

Vážení rodiče,

ráda bych vám poděkovala za vaši aktivní účast v dotazníkovém šetření týkající se oblasti zjišťování kvality komunikace a oblasti zjišťování spokojenosti s výchovně-vzdělávacím procesem ve škole.

Vaše odpovědi, připomínky a náměty nám pomohly zmapovat silné stránky školy a zaměřit se na místa a oblasti, ve kterých se chceme zlepšovat.

Mgr. Renáta Válková

Výstup z dotazníkového šetření ke stažení ZDE