Aktuality

Škola 

Volby do Školské rady

Vážení zákonní zástupci,

na základě vašich návrhů byly k volbám do školské rady při Základní škole a Mateřské škole, p.o. nominovány tyto kandidátky:

 

paní Cmolová Kateřina

paní Kovalová Dagmar, Mgr.

paní Růžičková Bialá Radka

paní Sedlářová Iveta, Mgr.

Všechny vámi navržené zástupkyně svou kandidaturu přijaly.

Volby zástupce do školské rady za zákonné zástupce se uskuteční v úterý 25.10.2022 v době od 12.30 do 18. hodin ve vestibulu školy (čp. 137).

 

Průběh voleb

Při vstupu do vestibulu potvrdí zákonný zástupce žáka svou účast ve volbách podpisem na prezenční listině.
Zákonný zástupce žáka obdrží hlasovací lístek se jmény kandidátů.
V oddělené části místnosti zvolí křížkem v okénku svého kandidáta (volíme 1 mandát).
Upravený hlasovací lístek vloží zákonný zástupce do volební urny.
Po skončení voleb přepočítá volební komise hlasy jednotlivých kandidátů a provede o průběhu voleb zápis.

Mgr. Renáta Válková