Aktuality

Družina 

Vánoční zpívání u stromečku

V tomto krásném vánočním období jsme si s dětmi připomněli některé lidové zvyky, které patří k tomuto nádhernému zimnímu času. Uspořádali jsme celodružinovou akci „Zpívání koled u stromečku.“ V úterý jsme se všechna oddělení se slavnostní náladou sešla v 1.A., kde nás již očekával „klavírní mistr“ pán vychovatel Kuba. Na začátku jsme měli brainstorming, při kterém jsme si povídali o vánočních zvycích. Dozvěděli jsme se, že jedním ze zvyků je „Hod střevícem“. Tato tradice nám prozradí, jestli nás bude čekat v příštím roce svatba. A tak vznikl nápad, že to hned zjistíme. Slečny paní vychovatelky a pan vychovatel si vyzkoušeli tuto tradici a děti s jásáním pozorovaly, jak to dopadne. Výsledek nás nikoho nepřekvapil. 🙂 Potom jsme si již všichni udělali pohodlí okolo klavíru a zazpívali jsme si první tradiční koledy. Dále jsme pokračovali novějšími vánočními písněmi. Atmosféra byla opravdu nádherná a děti byly úžasné. Celou školou zněly koledy a roznášely vánoční pohodu.

Vychovatelé školní družiny