Aktuality

Družina 

Smajlíci v lednu

Také v lednu pokračovalo naše celoroční putování za významnými dny a svátky, které jsou naším celoročním projektem. Začátek ledna patřil oslavě Nového roku. Původní plán byl, oslavit Nový rok během jednoho dne. Dětem se ale oslava natolik zalíbila, že jsme ho slavili celý týden. Začátek oslavy byl v českém duchu. Společně s dětmi jsme si připravili silvestrovský program plný her, u kterých jsme zažili mnoho legrace. Všechny hry měly však něco společné. Podporovaly spolupráci a kooperaci dětí. U české oslavy nechyběl ani novoroční fotokoutek s vtipnými rekvizitami, stoleček, u kterého si děti mohly vytáhnout kartu pro rok 2021 a nechyběl ani slavnostní přípitek, který jsme si vyrobili z domácí zavařené aronie. Další dny jsme se seznámili, jak se slaví Nový rok ve světě. Vyzkoušeli jsme si několik zahraničních tradic. Na Filipínách je dominantou puntíkovaná výzdoba, tak jsme si družinu vyzdobili na puntíkato. Irskou tradicí je klepání chlebem pro štěstí do dveří, tak jsme si každý také zaťukali, ať máme v novém roce štěstíčko. Na Bali vítají Nový rok meditací, a tak jsme v družině jedno odpoledne relaxovali u krásné dětské meditace. K oslavě Nového roku patří také ohňostroj a tak jsme se rozhodli, že oslavy Nového roku ukončíme ohňostrojem. Vysvětlili si však, že ten klasický, s burácením rachejtlí, škodí zvířátkům. Rozhodli jsme se udělat ohňostroj takový, který neškodí. Všechny děti si vymyslely své přání pro rok 2021 a poté si postupně každý z nich zapálil prskavku a myslel na své novoroční přání.

Dalším významným dnem, kterému jsme se věnovali, byl den „Tři králové“. U příležitosti tohoto svátku jsme se nejdříve seznámili s legendou, která se s tímto dnem pojí a poté už následovaly praktické činnosti. Děti si v týmech procvičily zrakové vnímání, když hledaly dvojice stejných královských korun, skládaly tříkrálové puzzle, tvořily výzdobu, vztahující se k tomuto svátku, nechaly se hýčkat jako králové a královny a dělaly si vzájemně masáž zad a zažily jízdu králů na lopatách a bobech, když začátkem ledna napadla bohatá pokrývka sněhu.

Dalšímu tématu, kterému jsme se věnovali, byl Masopust. U jeho příležitosti jsme si vysvětlili, co tento pojem znamená a s čím je spojen. Dozvěděli jsme se, že k Masopustu patří karneval, a tak jsme se rozhodli, že si v družině uspořádáme karnevalové odpoledne. Vymysleli jsme si program a v den karnevalu jsme se všichni sešli v maskách. Každá dvojice dětí organizovala pro ostatní děti společnou hru, které prokládala paní vychovatelka svými hrami. Děti podlézaly pod lanem, hrály si na žahavé medúzy, tvořily dvojice pohádkových postav, plnily úkoly z kouzelné krabičky, hledaly klauny, schované ve třídě, pinkaly s nafukovacím balónkem, hrály scénky s motivem pohádkových postav, v týmech tvořily mumie a největší zábavou byla hra „Sněhové království“, při které v družině létaly do vzduchu papíry a všichni se radovali. Během chviličky jsme vše uklidili, třídu jsme zametli a na závěr jsme si u příležitosti tohoto krásného dne společně namalovali velkoformátový obrázek s názvem Karneval 2021.

V lednu si také připomínáme Světový den Braillova písma, u jehož příležitosti jsme si vysvětlili pojmy Braillovo písmo, nevidomý člověk a vodící pes, ukázali jsme si, jak Braillovo písmo vypadá, povídali jsme si, jak se chovat, když potkáme nevidomého člověka a poté jsme si vyzkoušeli, jak se cítí nevidomý člověk. Hráli jsme týmovou hru, u které jsme poznávali předměty podle hmatu, zkoušeli jsme venku chodit se zakrytýma očima a orientovat se pomocí hůlky, kreslily jsme obrázky se zavázanýma očima.

Poslední významný den, kterému jsme se věnovali, byl Mezinárodní den vzdělání. Téma jsme začali rozhovorem, co to je vzdělání a hledali jsme souvislosti mezi vzděláním, školou a následnou profesí. Děti pochopily, že aby mohly jednou pracovně vykonávat to, co opravdu chtějí, musí získat kvalifikaci, kterou nabydou ve škole. Uvědomili si, že člověk, který chce dosáhnout svého cíle, musí pro to něco udělat. Po teoretickém úvodu jsme si procvičovali formou her vše, co se děti učí ve škole. Děti v týmech luštily matematické hádanky, hrály stolní hry, zaměřené na určení počtu a porovnávání čísel, český jazyk a komunikační dovednosti si děti procvičily pomocí mnoha slovních týmových her, stolních her, při kterých tvořily podřazená slova, vysvětlovaly pojmy, rozvíjely si slovní zásobu při vytváření nových příběhů. Při jedné týmové hře, která spočívala v malování podle instrukcí, si děti rovněž ověřily, jak rozumí čtenému textu a přírodovědné znalosti si rozvíjely pomocí učení venku, kdy se seznamovaly s přírodními úkazy – při sněhové nadílce zkoumaly vlastnosti sněhu – jak vypadá sněhová vločka, při jakém počasí sníh venku vydrží, kdy sníh taje, na kterých místech sníh déle vydrží (tam, kde je stín).

Během ledna jsme rovněž tvořili zimní výzdobu družiny a každý pátek jsme se věnovali kultivováním morálních hodnot. Četli jsme dětské psychologické příběhy, které jsme následně rozebírali. Zkoumali jsme, se kterými emocemi se příběhy pojí a určovali jsme charakteristické znaky těchto emocí. Rozebírali jsme například emoci „Smutek“. Jaký recept mají děti na léčbu smutku? To se můžete dozvědět z fotogalerie.