Aktuality

Družina 

Smajlíci v dubnu

V dubnu se děti z prvního stupně Základní školy Baška opět vrátily po coronavirovém volnu do školních lavic a rozjela se zároveň i činnost školních družin. Děti měly z návratu obrovskou radost. Společně strávené chvíle s vrstevníky jim moc chyběly. Měly radost, že vidí své paní učitelky a paní vychovatelky. V dubnu jsme v družině Smajlíci přirozeně navázali na projekt, který nás provází celý rok. A kterým významným dnům jsme se v dubnu věnovali?
Hned po návratu do školy jsme oslavili „Světový den zdraví“. Bylo třeba si zrovna v tomto období připomenout, co člověku prospívá a co mu škodí. Udělali jsme si k tomuto tématu myšlenkovou mapu, a poté jsme realizovali činnosti, vycházející z naší mapy. Chodili jsme často ven a hráli jsme nejrůznější pohybové hry, abychom měli dostatek pohybu. Pro naše zdraví je důležitý také odpočinek, a tak jsme relaxovali při poslechu pohádek a relaxační hudby. Zdraví posiluje také příjem vitamínů. Proti virózám je důležitý hlavně vitamín C, a tak jsme si vyráběli domácí citronádu. Udělali jsme si také pokus s názvem „Čisté a špinavé ruce“, abychom pochopili, proč je důležité, umývat si ruce.
Dalším významným dnem, kterému jsme se věnovali, je „Mezinárodní den letectví a kosmonautiky“. Je to krásné téma na rozšíření si našich vědomostí o vesmíru. Povídali jsme si v kruhu, co o tomto tématu všechno víme a poté jsme si pustili dětský edukační film s názvem „Cesta do vesmíru“, v jehož průběhu jsme luštili vesmírný kvíz. Téma nás natolik zaujalo, že jsme se rozhodli vesmír hlouběji prozkoumat. Zorganizovali jsme krásnou prožitkovou akci „Cesta do vesmíru“, při které jsme si osvojili hrou řadu poznatků z této oblasti. Co všechno jsme na naší cestě zažili? Nejdříve jsme si ve skupinách vyrobili raketu. Vzniklo několik jedinečných strojů, vyrobených z různých materiálů. Poté jsme posádku oblékli do skafandru. Na výrobu skafandru jsme použili alobal a byla u toho velká legrace. Poté jsme při písni „Raketou na Mars“ letěli v zástupu do vesmíru. Přistáli jsme na několika planetách a zkoumali jsme jejich vlastnosti. Na jedné planetě jsme sbírali magnety a s využitím odpudivé síly jsme je přemísťovali na jiné místo. Vyrobili jsme si vesmírný vůz z prostěradla, díky něhož jsme jezdili po povrchu jedné planety. U této hry byla taková legrace, že jízdu si nenechala ujít ani paní vychovatelka. Při jedné hře jsme si rovněž vyzkoušeli, jak funguje oběžná dráha. Celá skupina dětí vytvořila kruh a musela přemístit planetu (míč) po kruhu bez použití rukou. Po návratu z naší cesty jsme malovali ve dvojicích mimozemšťany, kteří nám nyní zdobí prostory školy. Všechny výše zmíněné hry rozvíjely u dětí kooperaci, kreativitu a smysl pro humor.
V průběhu dubna jsme také pokračovali v našem projektu „Dobré skutky“ a tvořili jsme výzdobu do Obecní knihovny.
Na závěr dubna je magická noc – Filipojakubská noc. Jedná se o lidový zvyk, spojený s pálením ohňů. V kruhu jsme si povyprávěli něco o této tradici, dotkli jsme se témat dobro a zlo, a poté jsme se rozhodli, že si uděláme v družině čarodějnické odpoledne. Všichni jsme se sešli v čarodějnickém oblečení a užívali jsme si společných her a dovádění. Tančili jsme čarodějnický tanec, hledali jsme hady schované ve třídě, proletěli jsme se na koštěti, zahráli jsme si hru „Padající koště“ a u řeky jsme si udělali oheň. Slet čarodějnic by se nemohl obejít bez výroby kouzelného lektvaru. Přemýšleli jsme, jaký lektvar si uděláme. Nakonec jsme si vyrobili lektvar na dobrou náladu a na to, abychom dělali dobré skutky. S chutí jsme ho vypili a poté jsme se vrátili zpět do světa lidí. Z této akce jsme si odnesli, že i nadále budeme dělat dobré skutky.