Aktuality

Družina 

Smajlíci a Světový den duševního zdraví

V říjnu si připomínáme Světový den duševního zdraví. Tento den nám umožnil dělat spoustu krásných činností. Na úvod jsme si povídali, co to je duševní zdraví a co ho ovlivňuje. Vysvětlili jsme si také pojem emoce a přemýšleli jsme, jaké druhy emocí známe a jak se projevuje člověk s konkrétní emocí. Poté jsme členili emoce na pozitivní a negativní. Následně jsme přemýšleli, co nás dělá šťastnými.  No, a poté už následovaly prožitkové činnosti, zaměřené na podporu radosti a duševního zdraví. Tou první bylo vyprávění vtipů dětmi. To jsme se nasmáli. Poté jsme si připravili třídu ke společnému cvičení jógy při poslechu relaxační hudby a začalo společné cvičení. Po cvičení jsme si vyzkoušeli arteterapeutickou činnost, při které jsme malovali, jak se cítíme. K duševnímu zdraví je třeba podporovat smysl humor a tak následovala další činnost – tentokrát dramatická. Děti utvořily týmy a v těchto týmech vymýšlely a poté předváděly scénky na téma „Dobrá a špatná nálada“. Všechny scénky byly velmi zdařilé. Velmi vtipná byla scénka s naštvanou paní učitelkou v podání Edy. Jakmile jsme dohráli scénky, uklidili jsme třídu a začaly relaxační činnosti. Pustili jsme si pohádku a při ní jsme se mazlili s myškou Ouškem, kterou nám přinesla Apolenka. U pohádky si děti užívaly bublinkové masáže chodidel.

Dnešní upršený den jsme využili na maximum. Na závěr jsme se rozloučili, popřáli jsme si hlavně zdravíčko a těšíme se na setkání v listopadu.